Cementering af oxidkeramik (zirkoniumdioxid)


Dette tema:

Cementering af zirkonium

Gode råd til det bedste resultat

Det kan være en jungle at finde vej gennem materialerne og deres anvendelse, når du arbejder med protetik. Vi har samlet de en række gode råd og vejledninger, så du kan opnå de bedste resultater med dine restaureringer.

Vi holder også løbende masser af kurser i protetik, hvis du ønsker at forfine teknikken i praksis.

Og du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os og spørge!

KORT OM OXIDKERAMISKE RESTAURERINGER

De oxidkeramiske restaureringer (zirkoniumdioxid) har grundet deres høje styrke (ca. 1200 MPa) og gode æstetik vundet stort indpas på de danske klinikker.

Restaureringerne cementeres ofte med en klassisk cement (glasionomer- eller fosfatcement), der udelukkende beror på mekanisk retention uden adhæsion til stubben. Men for at forbedre bindingen kan det være fordelagtigt at anvende en selvadhærende eller adhæsiv cement, der binder kemisk til dentin.

Plastcementerne skal være dualhærdende eller kemisk hærdende. OBS: Den mest translucente oxidkeramik er har en lavere styrke (800 MPa).

Brug for hjælp?

Ring til vores call center på 43 66 44 44.

Forbehandling af restaurering

De oxidkeramiske restaureringer skal hverken flussyreætses eller silaniseres.

Sandblæsning anbefales dog fra flere sider, da det aktiverer overfladen kemisk og forbedrer bindingsstyrken til plastcementen. Sandblæsning kan foretages på laboratoriet eller på klinikken (aluminiumoxidpulver 30-50µm. Følg producentens anvisning mht tryk).  

Brug en MDP-holdig primer til forbehandling af restaureringens overflade, da det forbedrer bindingen mellem cement og restaurering. Enkelte selvadhærerende plastcementer indeholder MDP monomer, der reagerer kemisk med zirkoniumdioxid, dentin og emalje og derfor bidrager til en stærkere binding.

Alternativt kan overfladen behandles med Rocatec eller Co-Jet, der giver en silikatisering af overfladen. Herefter silaniseres restaureringen umiddelbart før cementering.  

Det er vigtigt, at du rengør restaureringen grundigt før cementering. Brug endelig ikke fosforsyre til afrensning, da den forårsager en metalfosfat coating, der gør primeren ineffektiv. Rengør i stedet overfladen med alkohol eller en rensegél (Ivoclean eller Katana Cleaner).

Selvadhærerende plastcementer

Selvadhærerende cementer kræver ingen forbehandling af stubben, og derfor er håndteringen helt enkel. Og med binding til dentin er de derfor klart at foretrække frem for klassiske cementer, der retinerer rent mekanisk. Disse cementtyper er enkle i brug; stubben skal ikke forbehandles.

Modsat de adhæsive cementer, der danner et hybridlag, efterlader de selvadhærerende cementer smearlaget, der penetreres af den reaktive komposit og binder til dentinen. Dette resulterer i en bindingsstyrke, der er lavere end den, der opnås med adhæsive plastcementer, men væsentlig bedre end cementering med de klassiske cementer, der beror på ren mekanisk retention.

Adhæsive plastcementer

Hvis retentionen er kompromitteret, bør du vælge en adhæsiv plastcement, der giver den stærkest mulige binding mellem tand og restaurering. Brug det adhæsiv, som producenten anbefaler sammen med cementen, og kombinér gerne med selektiv syreætsning af emaljen for det bedste ætsrelief.

Det anbefales at forbehandle restaureringen med sandblæsning ved lavt tryk (se tidligere) efterfulgt af en zirkoniumprimer eller MDP-holdig primer.

Se hvordan du cementerer - og find produkterne i webshoppen