Ved du, hvordan du får mest muligt ud af dit flowmateriale?

Få tips til at få succes med flowmaterialer!


"Flowables" er mere end bare flydende  kompositmateriale – de er utrolig alsidige materialer, der giver mange fyldningsmuligheder.

Vi har samlet en liste med nyttige tips, som kan hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine flowmaterialer.

1. Sørg for, at din appliceringsmetode leverer varen

En af de største klager, som klinikere har over flowmaterialer, er de bobler, der forekommer under applicering. De små porøsiteter kan være vanskelige at se og svære at komme af med, når de først er i fyldningen, og de kan forårsage:

 • misfarvning
 • optiske defekter
 • mikrolækage
 • begrænse restaureringens holdbarhed

Der findes metoder til at reducere mængden af bobler, herunder genætsning, lodret opbevaring eller trinvis placering og udfyldning af luftlommer med yderligere kompositmateriale. Men hver af dem kræver et ekstra, tidskrævende trin. En anden appliceringsmetode er den innovative sprøjte, der er designet til 3M™ Filtek™ Supreme og 3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable fyldningsmaterialer. Sprøjten  udviklet til at eliminere bobler og materiale, der fortsætter med at løbe efter applicering, samtidig med at håndteringen er forbedret.

Den nye bøjbare kanylespids, der fås i tre forskellige diameter, giver bedre adgang til svært tilgængelige steder og en nemmere applicering. Når dit materiale og din appliceringsmetode arbejder sammen på denne måde, kan du nemmere opnå en restaurering uden porøsiteter.

2. Hold øje med
æstetikken

Ud over holdbarhed bør det ideelle flowmateriale give æstetiske og naturlige resultater. Men der er mange faktorer, som spiller ind for at sikre, at materialet matcher til de naturlige tænder, herunder:

 • farve
 • translucens
 • fluorescens
 • radiopacitet
 • holdbar polering

– og ikke alle flowmaterialer er på samme æstetiske niveau.

Flowmaterialer fås i mange forskellige farver, men de er ofte mere translucente, har mindre radiopacitet og er mindre fluorescerende end deres universale modstykke på grund af deres lavere filler-indhold. Det begrænser deres anvendelse i visse situationer.3

3M’s unikke nanoteknologi giver mulighed for avancerede egenskaber på nanoskalaen, som resulterer i bredt anvendelige flowmaterialer med:

 • høj fluorescens
 • radiopacitet
 • polering
 • bedre slidstyrke end i visse universal kompositmaterialer

3. Kend indholdet i dit flowmateriale

Første generation af flowmaterialerne havde et lavt fillerindhold for at få den lave viskositet.

Hvis filler-indholdet reduceres, kan det dog påvirke de fysiske og mekaniske egenskaber - og især slidegenskaberne.

Denne afvejning er ofte årsagen til, at mange klinikere stadig ikke stoler på flowmaterialer i stressbelastede områder.

Men flowmaterialer har gennemgået en rivende udvikling. Nyere materialer bruger forskellige filler-partikelstørrelser, former og koncentrationer for at forbedre de mekaniske egenskaber, samtidig med at de bevarer ønskværdige flydeegenskaber.

3M™ Filtek™ Supreme Flowable Restorative har fx. fillerpartikler i nanostørrelse, der giver:

 • fremragende slidstyrkestyrke
 • holdbar polering
 • optiske egenskaber
 • reduceret polymerisationskontraktion

Hav derfor fillere i tankerne, når du vælger dit fyldningsmateriale: Ud over flydeegenskaber kan de også påvirke adaptation, kontraktionsstress og holdbarhed.

4. Brug det til komplekse præparationer og minimalt invasiv behandling

I takt med at efterspørgslen på minimalt invasiv behandling stiger, er klinikere på udkig efter nye metoder, der bevarer en sund tandsubstans.

Flowmaterialer er velegnede hertil – deres lave viskositet giver dem mulighed for at flyde ind i alle åbninger af små, komplekse kaviteter uden at gå på kompromis med sund tandsubstans.

Ved anvendelse af flowmaterialer kan du anvende en ny behandlingsmetode.

5. Brug som liner i bunden af kaviteter

Da flowmaterialer har vist forbedret adaptation til kaviteter, bliver de ofte anvendt under restaureringer til at forsegle kanten, hvilket forebygger sensitivitet og sekundær caries.

Undersøgelser har vist, at hvis man bruger et flowmateriale som liner, kan det give mindre mikrolækage, uanset om der bruges et konventionelt kompositmateriale eller nanofiller-kompositmateriale.4

BEMÆRK:

Resinmodificerede glasionomermateiraler er et godt alternativ til  flowmaterialer – begge kan bruges med succes som liner under en restaurering.

6. Vælg den rigtige viskositet

Flowmaterialer er kendetegnet ved deres lave viskositet, der kan give:

 • bedre flydeevne
 • hurtigere fyldning
 • bedre applicering fra sprøjte og bedre adaptation til kaviteten

Flowmaterialer er mindre viskøse end et traditionelt, pastalignende dentalt kompositmateriale – men ikke alle  flyder på samme måder og giver heller ikke samme resultater.

Forskellige kliniske situationer kan kræve forskellige viskositeter i flowmaterialer. Det er ikke nok bare at vælge det mest flydende materiale. Hvis din viskositet er for lav, kan det medføre:

 • mere kontraktionsstress
 • reducerede mekaniske og fysiske egenskaber
 • materiale, der fortsætter med at løbe eller drypper

Sørg for, at du bruger den korrekte viskositet til dit formål. Nogle materialer flyder fx. godt under ekstrusion og bliver tykkere i kaviteten, mens andre er "selvnivellerende". I 3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Restorative anvendes en unik kemi til at sænke viskositeten uden at øge polymeriseringskontraktionen.2

7. Udforsk nye måder at bruge dit flowmateriale på

Flowmaterialer anbefales til mange indikationer – herunder nogle, der måske kommer bag på dig.

Tag dig tid til at undersøge nye måder, hvorpå du kan udnytte deres styrker og åbne døren til bedre resultater.

Overvej:

 • Cementering af ortodontiske brackets og retainers
 • Cementering af attachments ved i alignerbehandling
 • Abfraktions læsioner og erosioner
 • Reparation af små defekter

Flowmaterialer er bredt anvendelige. Ud over en forbedret flydeevne hjælper de også med at strømline dine procedurer.

De er et værdifuldt værktøj til din praksis – især hvis du kender dit materiale godt nok til at drage fordel af alt, hvad det har at byde på.

8. Husk at kontrollere indikationerne

Lige fra kroneopbygninger til pit- og fissurforseglingsmaterialer er flydende materialer blevet anbefalet til mange indikationer – men ikke alle.

Det uheldige er, at mange tandlæger ikke udnytter flowmaterialer fuldt ud på grund af begrænsningerne i produkterne fra de tidlige generationer.

Moderne flowmaterialer har rykket sig meget og kan muligvis anvendes til mere end du er klar over.

Så du bør altid dobbelttjekke dit materiales egenskaber, før du vælger – eller fravælger – et flowmateriale.

Flydende løsninger fra 3M

Vælg 3M™ Filtek™ Supreme Flowable Restorative for en æstetisk løsning

 • Fremragende adaptation
 • holdbar polering
 • høj slidstyrkeMed 3M's ÆGTE nanoteknologi
 • Klasse III og V restaureringer
 • Unikt sprøjtedesign, som stort set eliminerer bobler og materiale, der fortsætter med at løbe efter appliceringBrug 3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Restorative for større effektivitet

 • Fremragende adaptation og lav kontraktion
 • Ideel som liner, bulk fill-base, forsegling og mere
 • Base under klasse I og II restaureringer
 • Unikt sprøjtedesign, som stort set eliminerer bobler og materiale, der fortsætter med at løbe efter applicering


Kilder

 1. Baroudi, K. & Rodrigues, J. C. Flowable Resin Composites: A Systematic Review and Clinical Considerations. Journal of clinical and diagnostic research : JCDR(2015). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4525629/
 2. Margolis, F. S. Flowable Composites: Aesthetics for Tots and Teens. Dentistry Today(2011). https://www.dentistrytoday.com/pediatric-dentistry/4827-flowable-composites-aesthetics-for-tots-and-teen
 3. Symon, Keith R. (1971). Mechanics (3rd ed.). Addison-Wesley. ISBN 978-0-201-07392-8. Archived from the original on 2020-03-11. Retrieved 2019-09-18.
 4. Baroudi, K. & Mahmoud, S. Improving Composite Resin Performance Through Decreasing its Viscosity by Different Methods. The open dentistry journal(2015). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4541310/