Engangspapkasser eller plastgenbrugskasser
– hvad er bedst?

De sidste mange år har dentaldepoterne sendt deres varer ud til klinikkerne i gule genbrugelige plastkasser. Men hvad er egentligt bedst for miljøet: at levere varer til klinikkerne i engangspapkasser eller genbrugelige plastkasser?  Det har dentalbranchen sat sig for at undersøge*.

Nogle vil måske tro, at engangspapkasserne er den bedste løsning, fordi man undgår plastikken. Men faktisk viser resultatet, at det bedste for miljøet er at genbruge plastkasserne.

Varerne bliver forsvarligt pakket i de genbrugelige gule plastkasser på lageret, hvorefter PostNord kører dem ud til klinikkerne. Herefter tager PostNord de tommer kasser med tilbage til deres kassecentral, hvorfra de distribueres ud til lageret igen. PostNord bruger tid og ressourcer på at køre rundt med tomme plastkasser, når de skal retur fra klinikkerne.

Men faktummet, at plastkasserne kan bruges igen og igen, gør dem til den leveringsform med den mindste miljøpåvirkning, af de to alternativer.


​​​​​​​Derfor er engangspap ikke den bedste løsning

Ved levering af varer i engangspapkasser bliver varerne forsvarligt pakket i papkasser og bragt ud til klinikken. Herefter er det klinikkens eget ansvar at bortskaffe de brugte papkasser, enten i papcontaineren til genanvendelse eller i den normale dagrenovation, hvorfra pappet bliver brændt. Genanvendelse af papkasserne er dog markant bedre for miljøet, end hvis papkasserne sendes til forbrændingen.

Men papkasserne når stadig kun at blive brugt én gang, og derfor tager de genbrugelige plastkasser prisen for at være den bedste leveringsform.* Undersøgelsen er baseret på kvalificerede antagelser og data fra anerkendte databaser.

Baggrund for undersøgelsen

I efteråret 2019 meldte Post Nord ud, at de ønskede at erstatte de genbrugelige plastkasser med engangspapkasser. Baggrunden var, at de ønskede at undgå kørsel med tomme kasser til fordel for miljøet.

Men da Post Nord fik fremlagt undersøgelsens resultater, ændrede de deres beslutning.

Og derfor fortsætter dentaldepoterne med at levere varer i de genbrugelige plastkasser.