4. april 2023

Nyt dansk samarbejde skal mindske tandklinikkers miljøaftryk  


Den danske dentalleverandør, Plandent, og PostNord har sammen skabt et nyt alternativt leveringssystem (PlanDelivery), der bl.a. skal skære en fjerdedel af CO2-udledningen fra emballageforbruget hos danske tandlægeklinikker.  


Når de danske tandlægeklinikker i dag modtager tusindvis af varer pakket i pap, er emballagen en belastning på miljøet.  

Derfor har Plandent og PostNord, i tæt samarbejde med en gruppe kandidatstuderende fra Center for Design, Innovation og Bæredygtig omstilling fra Aalborg Universitet, udviklet PlanDelivery - et mere miljøvenligt leveringssystem.

Fremover skal mindre forsendelser, som før blev sendt i papkasser, erstattes af genbrugelige poser.

Poserne returneres løbende til Plandent via PostNord og forventes at kunne genbruges 50 til 80 gange, hvorefter de vil blive sendt til genanvendelse. På den måde reduceres affaldet, der spares plads og miljøbelastningen mindskes fra tandklinikker over hele landet.

De første klinikker anvender allerede systemet, men ambitionen er at udbrede det til alle Plandents kunder over det næste år.

”Som den førende leverandør til danske tandklinikker har vi et ansvar for at minimere branchens miljøpåvirkning, og vi vil hellere bidrage til at finde løsninger end vente på, vi bliver reguleret. Frem for at fortsætte med at anvende engangspapkasser, der er belastende for miljøet, har vi udviklet et nyt vareleveringssystem med genbrugelige poser. Det er ikke bare bedre for miljøet, det sparer også ressourcer på tandklinikken i form af affaldshåndtering og opbevaring,” siger Kristoffer Larsen, bæredygtighedsingeniør fra Plandent.

Forskningsstudiet bag projektet viser, at miljøaftrykket fra emballagen forventes at blive reduceret på mange parametre, bl.a. 25% i udledningen af CO2 og andre drivhusgasser og en reduktion på mellem 20% og 55% indenfor luftforurening og vandmiljø.

"I PostNord arbejder vi målrettet for at gå foran med grønne løsninger i transport- og logistikbranchen. Derfor er vi glade og stolte over samarbejdet med Plandent, om at implementere et mere bæredygtigt leveringssystem og på den måde gøre en positiv forskel for miljøet,” udtaler Mie Munck Bielefeldt, Bæredygtighedskonsulent hos PostNord Danmark.

Håbet er, at andre virksomheder vil lade sig inspirere og gøre brug af det nye system.


Kontaktpersoner  

Plandent: Kristoffer Larsen, Bæredygtighedsingeniør, tlf. 31 62 57 69 eller kristoffer.larsen@plandent.dk

PostNord: PostNords presseafdeling, tlf. +45 7011 1220 eller presse@postnord.com

Fra venstre: Kristoffer Larsen (Plandent), Nana (Godt Smil Hørsholm) og PostNord