Sinusløft

Efter tab af molarer eller præmolarer er knoglehøjden på maxillen ofte insufficient i forhold til at sætte implantater i.

Sinusløft giver mere knoglehøjde, enten ved hjælp af en transcrestal tilgang eller et lateralt vindue.

Knogleopbygning kan foretages før implantatindsættelsen (to-trins kirurgi) eller simultant (1-trins kirurgi).

Restknoglen i den posteriore del af maxillen og anatomien i sinus skal analyseres før planlægning af teknik og timing af implantatindsættelsen.

Nedenstående tabel viser en simplificeret oversigt over de gældende retningslinjer1.

Kontakt os

Produktspecialist
Tina Hedegaard Jensen

Telefon 31 79 77 81

tina.hedegaard@plandent.dk

​​​​​​​Højde af restknogle >10 mm (klasse A)

  • Klassisk implantatprocedure

Højde af restknogle 7–9 mm (klasse B)

  • Osteotomteknik
  • Immediat implantatindsættelse

Højde af restknogle 4–6 mm (klasse C)

  • Lateral antrostomi
  • Knogleerstatningsmateriale
  • Immediat eller forsinket implantatindsættelse

Højde af restknogle 1–3 mm (klasse D)

  • Lateral antrostomi
  • Knogleerstatningsmateriale
  • Forsinket implantatindsættelse

Bemærk: Immediat implantatindsættelse er ikke anbefalet, hvor knoglehøjden er <4mm eller, hvor kvaliteten af knoglen er forringet.

Den høje pålidelighed af Geistlich biomaterialer til disse indikationer, er blevet påvist i et antal studier af sinus opbygninger2-5. Evidens indikerer, at xenogene materialer giver bedre langtidsresultater i forbindelse med sinusløft sammenlignet med autogene knoglechips/knoglespåner6.

Applicering af en membran, såsom Geistlich Bio-Gide®, øger signifikant overlevelsesraten af implantat7. Geistlich Bio-Gide® kan også anbringes for at beskytte en perforeret sinusmembran (Schneiderian membrane) under kirurgi og heling.8

Alternativ til sinusløft

Både opretholdelse af alveolekammen (Ridge Preservation) og brug af korte implantater kan anses som alternativer til sinusløft. Ridge preservation direkte efter tandekstraktion er en minimal invasiv tilgang, der tillader bevarelse af >90% knoglevolumen i den posteriore region9. Efter Ridge Preservation er det ofte muligt at udføre en standard implantatbehandling uden behov for yderligere knogleopbygning.10

Selv om lange implantater anses som den bedste løsning, kan korte implantater (<10mm) være et valid alternativ. Forbedringer i overfladegeometrien og teksturen har forbedret kontaktområdet knogle-til-implantat, hvilket giver en forbedret primær stabilitet og langtids osseointegration11.

Dog har korte implantater visse begrænsninger, såsom ugunstig krone-til-implantat ratio, ringe æstetik i den anteriore atrofiske maxil og vanskelig plakkontrol. I tilfælde med marginalt knogletab er risikoen for implantatfejl desuden forøget, som følge af reduceret knogle-til-implantat kontakt.12

Over 300 studier i sinusopbygning med Geistlich biomaterialer dokumenterer, hvor velafprøvede Geistlich produkterne er til denne indikation.13

Download materiale

Referencer

1. Jensen OT, et al., International J Oral Maxillofac Impl 1998; 13 Suppl: 11-45 (Clinical study)
2. Valentini P, Abensur D, Int J Periodontics Restorative Dent 1997; 17(3): 232-41 (Clinical study)
3. Valentini P, et al., Int J Periodontics Restorative Dent 2000; 20(3): 245-53 (Clinical study)
4. Traini T, et al., J Periodontol 2007; 78(5): 955-61 (Clinical study)
5. Valentini P, et al., Clin Oral Implants Res 1998; 9(1): 59-64 (Clinical study)
6. Aghaloo TL, Moy PK, Int J Oral Maxillofac Implants 2007; 22: 49-70 (Clinical study)
7. Pjetursson BE, et al., J Clin Periodontol 2008; 35 (Suppl. 8): 216-40 (Systematic review)


8. Alayan J, Ivanovski S, Clin Oral Implants Res. 2018 Feb;29(2):248-262 (Clinical study)
9. Rasperini G, et al., Int J Periodontics Restorative Dent 2010; 30(3):265-73 (Clinical study)
10. Weng D, et al., Eur J Oral Implantol 2011 ; 4 (Suppl): 59-66 (Systematic review)
11. Jain N, et al., J Clin Diagn Res 2016; 10(9): Ze14-ze17 (Clinical study)
12. Palacios JAV, et al., Clin Oral Investig 2018; 22(1): 69-80 (Clinical study)
13. Pubmed February 2020. Search term “Bio-Oss” and “Sinus”.