Cementering af porcelænsfacader

Præparation til facader

Facader fremstilles oftest i IPS e.max eller Empress.

Hvis det er muligt, skal præparationen afsluttes i emalje for bedst mulig bonding til plastcementen. Tanden reduceres facialt og cervical 0,6 mm, mens incisalkanten reduceres med 0,7 mm. Husk afrunding af alle kanter og hjørner.

KORT OM PORCELÆNSFACADER

Porcelænsfacader er typisk fremstillet i IPS Empress (leucitforstærket) eller IPS e.max (lithiumdisilikat). Da facadepræparationen ikke giver meget retention, anbefaler vi altid at anvende adhæsiv cementering med en plastcement - og gerne en ren lyshærdende cement, der ikke indeholder rester af aminer.

Disse lyshærdende aminefri cementer er mere farvestabile over tid.

Det kan være en god ide at kontrollere det æstetiske resultat med try-in farver (try in paste). Det gør det muligt at justere nuancer forud for den endelige cementering.

Try-in farverne er vandopløselige og efterlader ingen spor.

Brug for hjælp?

Ring til vores call center på 43 66 44 44.

Forbehandling af restaurering

Du skal altid flussyrebehandle og silanisere facaderne forud for cementering med adhæsiv cement. Vær opmærksom på at overholde ætstiderne - de er forskellige for hvert materiale og afhængig af flussyrens koncentration, så følg producentens anvisning.

Forbehandling på laboratorium

Får du leveret dine facader flussyreætsede fra laboratoriet, må du IKKE genætse, da det vil ødelægge materialets struktur! Efter indprøvning og tilpasning af restaureringen rengør du grundigt med sprit eller allerbedst special rensegél (IvoClean eller Katana Cleaner), der effektivt fjerner rester af spyt, proteiner og provisorisk cement. Efter grundig tørlægning af facaden silaniserer du restaureringen, hvorefter den er klar til cementering. Du skal selv silanisere restaureringen, da silan er meget følsom over for ilt.

Forbehandling på klinik

Hvis facaden ikke er forbehandlet fra laboratoriet, skal du selv gøre det. Fordelen er her, at du har fuld kontrol over processerne. Når du applicerer flussyren, er det en god idé at ætse ud over kanterne, så cementen bonder fast på kanten af facaden. Herved undgår du, at der opstår en overgang, når cementoverskuddet fjernes.

Vær opmærksom på at overholde ætstiderne: IPS Empress – 60 sek. IPS e.max – 20 sek. Herefter silaniserer du restaureringen – følg producentens vejledning. Er facaderne fremstillet i glaskeramik, kan du som alternativ anvende Monobond Etch & Prime, der kombinerer flussyreætsning og silanisering i et enkelt trin.

Forbehandling af stub

Brug det adhæsiv, som producenten anbefaler sammen med cementen, og kombinér gerne med selektiv syreætsning af emaljen for det bedste ætsrelief og stærkeste binding.

Se hvordan du cementerer - og find produkterne i webshoppen

Sådan cementerer du facader med Variolink Esthetic LC