Drømmer du om en ny klinik?

Projektering af en ny tandklinik kan have mange indfaldsvinkler. Du vil måske bygge nyt, udvide en eksisterende klinik, flytte til nye lokaler eller bare have nye øjne på indretningen? Uanset hvad kan vi hjælpe dig. Vi kaster her lys over de ting, du skal have med i baghovedet for at sikre et vellykket projekt.

Hvad skal du tænke på ved etablering af ny praksis?

Det første og måske vigtigste er beliggenheden, dernæst patientgrundlaget. Præcis som på boligmarkedet gælder reglen om, at de tre vigtigste prioriteringer er beliggenhed, beliggenhed og beliggenhed. Det, der betegner en god beliggenhed, kan variere, men lokalkendskab i det område, du overvejer, er et væsentligt aspekt. Klinikken skal være let tilgængelig hele året uafhængig af patienternes alder og transportmåde. Samtidig kan lokalerne med fordel være synlige i gadebilledet.

Praksisplanlægning, tegninger og selve projekteringen af tandklinikken

Så skal du tænke på selve projekteringen. Der skal tegnes og designes gode løsninger, som fungerer i praksis og i hverdagen. En del tror, at alle arkitekter og entreprenører kan klare opgaven. Vores erfaring er imidlertid, at det er en god investering at tage en erfaren samarbejdspartner med på sidelinjen, som har specifik erfaring i at designe tandklinikker.

Der er særlige elementer, der skal tages hensyn til i en tandklinik. Hvordan skal rørene til luft og vand føres? Hvor skal ”motorrummet” placeres i forhold til behandlingsrummene? Hvad er en hensigtsmæssig placering af sterilen? Og ikke mindst, hvordan skal jeg forholde mig til strålebeskyttelse og lovgivningen i den forbindelse?

Vores indretningseksperter i udstyrsafdelingen har samarbejde med klinikker i alle størrelser. Og vi hjælper dig helt i mål, når du skal starte op. Vi bidrager gerne med hjælp ifbm. tegningsforslag, målsætning, tekniske beskrivelser og rådgivning i de forskellige faser af projektet, så du får ro i maven.

Som vi var inde på, er beliggenheden væsentlig for, at projektet lykkes. Men en god beliggenhed kan hurtigt blive til et mareridt, hvis ikke lejekontrakten er udførlig og i orden. Hvem har ansvaret for, hvad der må og skal ske i lokalerne. Er det dig som lejer eller udlejer? Sørg altid for at få kompetente øjne på lejekontrakten, før du underskriver aftalen.

Overvejer du at købe en eksisterende klinik, dukker spørgsmålet om værdivurdering op. Dette er et kompliceret emne, da det kan være vanskeligt at få korrekte og eksakte tal. En ting er værdien på selve udstyret. Der anbefaler vi at få en revisor til at vurdere de faktiske værdier i regnskabet.

Sælger kan også operere med en immateriel værdi kaldet “goodwill”, som skal forstås som klinikkens gode navn og rygte, patientgrundlag osv. Hvordan denne “goodwill” bør vurderes, er der desværre intet facit på, og vi anbefaler også her at tage kontakt til en revisionsvirksomhed.


Udpeg en projektleder

Herefter kommer vi til selve udførelsen af projektet. Hvilke håndværkere skal du benytte? Hvem vælger du til at lede projektet? Ofte er der mange aktører involveret, og der kan opstå fejl og svigt i kommunikationen mellem de forskellige aktører i projektet.

Et godt råd er derfor at udpege en god projektleder, som kan sikre fremdrift og undervejs dokumentere, hvilke opgaver der er udført, og hvem som har ansvaret. Ellers kan der opstå situationer, hvor man ender med at skyde skylden på hinanden, hvis ting ikke går som forventet.

Din forretningsidé: Hvilken klinik vil du drive?

Det virker enkelt, men det er vigtigt at gennemtænke nøje, hvilken type klinik du egentlig vil drive. Hvilke typer behandlinger vil du tilbyde, hvilke kompetencer har du selv – og hvilket personale skal du ansætte for at dække de behandlinger og services, du vil tilbyde dine kommende patienter.

Der er kommet mange nye tjenester på markedet de seneste år. I hvilken grad kan du differentiere dig fra andre klinikker i området? Hvad kan du tilbyde dine patienter, som gør dig unik i markedet?


Drift af klinikken

Som tandlæge har du en lang og omfattende uddannelse bag dig - og derudover ganske givet også en del praktisk erfaring.

Som klinikleder får du imidlertid både flere og anderledes ansvarsområder: personaleansvar, offentlige krav og restriktioner samt økonomi for blot at nævne nogle eksempler. Vi kan klart anbefale, at du tilegner dig viden inden for de forskellige fagområder og samtidig finder dygtige samarbejdspartnere til sparring.

En tandlægepraksis er i mange tilfælde en kompliceret forretning, hvor intet kan overlades til tilfældighederne. En sund drift kræver både et vågent øje og justeringer undervejs.

Produktvalg og langsigtede partnerskaber

En god klinik kræver selvfølgelig investeringer indenfor både udstyr, indretning og forbrugsvarer.

Her er der et kæmpe udvalg. Her er det vigtigt at undersøge mulighederne hos den leverandør, som vælger at samarbejder med.

Hvordan er kvaliteten af udstyret, og får du en god helhedsløsning, når det kommer til rådgivning og uddannelse før, under og efter et køb? Er du garanteret hurtig og kompetent service, når det brænder på?  Har leverandøren kompetencer til hjælpe dig med at optimere din klinik og bidrage til, at du kan drive en sund forretning.

Finansiering

Det kan hurtigt blive en større investering at starte ny klinik. Du skal derfor se på, hvordan du bedst kan finansiere dit nye projekt. Skal du eje eller leje? Populært sagt skal man ”eje det, som stiger i værdi, og leje det, som falder i værdi”.

Vi kan se, at det er blevet mere populært at lease udstyr på klinikken. Derfor har vi et tæt samarbejde med finansieringspartnere, som kan hjælpe dig i en eventuel leasingproces. De kan i samråd med vores konsulenter hjælpe med gode råd og svar på relevante spørgsmål – som fx hvilke produkter og tjenester der kan indgå i leasingaftalen. Og: Hvad sker der efter endt leasingperiode? Eller hvad nu, hvis du vil sælge midt i en leasingperiode?

Derudover anbefaler vi, at du tager din revisor med på råd.

Hvad mere kan gå galt?

At selve udstyret kan fejle er nok noget, de fleste har en vis plan for. Men er du godt nok rustet, hvis klinikken pludselig oplever et IT-nedbrud?

Hvad hvis journalsystemet eller andre kritiske programmer crasher? Findes der systemer for backup og genskabelse af data?

Dette er et yderst kritisk emne, som mange desværre tager alt for let på.

Vi kan derfor ikke være tydelige nok i at anbefale, at du etablerer et samarbejde med en professionel IT-partner, som kan sikre din drift, sikkerheden og overholdelse af de lovgivningsmæssige retningslinjer i forhold til patientdatabehandling. Det kan hurtigt blive både kritisk og kostbart, hvis data går tabt eller kommer på afveje.