Hvorfor købe demineraliseret vand på dunk, når du selv kan producere det?

En projektgruppe på Aalborg Universitet i København har i samarbejde med Plandent og BWT udforsket, hvordan klinikkens autoklave kan forsynes med demineraliseret vand, på den mest bæredygtige måde – både set økonomisk, tidsmæssigt og miljømæssigt.

Undersøgelsen viste at hvis en klinik installerer et vandanlæg, der kan fremstille demineraliseret vand, i stedet for at købe dunke med demineraliseret vand, kan de spare både tid og penge og samtidig nedbringe klinikkens miljømæssige påvirkning.

Som klinik bestiller man et vandanlæg.

Afhængigt af hvor hårdt vandet er i det geografiske område hvor klinikken befinder sig, bliver filteret og membranen skiftet 1-2 gange om året.

Filteret kan klinikpersonalet selv skifte og opbevare. 1-4 gange om året vil en servicetekniker vedligeholde samt skifte membranen på vandanlægget.

Når teknikeren har skiftet membranen, vil den tomme membran og det tomme filter bliver taget med tilbage til Plandent.

Hos Plandent opbevares filtrene og membranerne indtil en passende mængde er samlet. Herefter vil de brugte filtre og membraner blive hentet af BWT.

Hos BWT vil indholdet af filtrene blive renset og genbrugt og plastikhylsteret vil blive re-granuleret og brugt til produktion af nye plastprodukter.

Tid

Ved at anvende et vandanlæg er det slut med at bruge tid på at bestille dunke med demineraliseret vand, samt opbevare dem, fylde autoklaven og i sidste ende at skulle skille sig af med de tomme dunke igen.

Penge

Der er også penge at spare. På grafen nedenfor er de økonomiske besvarelser illustreret ved at bruge et vandanlæg i stedet for at bruge dunke.


På grafen er der sammenlignet to klinikker der bruger den samme mængde demineraliseret vand om året til at forsyne deres autoklave med demineraliseret vand.

Den ene klinik bruger 3 dunke med demineraliseret vand om ugen (blå linje), mens den anden klinik bruger et vandanlæg (turkis linje).

Selvom vandanlægget kræver en stor engangsinvestering når det anskaffes, er den tjent hjem efter allerede 2 år. Desuden undgås ærgerlige situationer hvor man pludselig løber tør for demineraliseret vand og er nødt til at aflyse patienter.   

Miljøpåvirkning

Vandanlæggets samlede miljøpåvirkning er, ifølge undersøgelsens miljøvurdering (LCA), 50% lavere end hvis man brugte plastdunke til at forsyne sin autoklave med demineraliseret vand.Grafen illustrerer den samlede miljøpåvirkning ved brug af henholdsvis dunke og vandanlæg.

Enheden på y-aksen er mPt (millipoint) og repræsenterer de estimerede miljøpåvirkninger, der bliver foranlediget af en gennemsnitlige person.

Hvis miljøpåvirkningen for et produkt eller en service når 1 point (Pt) repræsenterer det, den samlede miljøpåvirkning for en gennemsnitlig person i ét år.

Resultatet kan ikke relateres til specifikke individer men er udtryk for gennemsnittet af alle verdens borgeres miljømæssige påvirkning.