Krav til røntgenbekendtgørelse for tandklinikker

Vores røntgeneksperter forklarer om kravene i den nye røntgenbekendtgørelse

I 2018 udkom en ny røntgenbekendtgørelse fra Sundhedsstyrelsen, og denne sommer kom en opdatering af den. Bekendtgørelsen indeholder en hel del skærpelser af kravene til tandklinikkernes håndtering af røntgenapparater – særligt 3D røntgen (også kaldet CBCT-scannere).

Læs røntgenbekendtgørelsen her!

Et af kravene er, at klinikker med 3D røntgen skal have tilknyttet en medicinsk-fysisk ekspert til apparatet. Plandent er derfor startet et samarbejde op med hospitalsfysiker Birgitte Hinge.

Birgitte foretager blandt andet dosisberegninger på CBCT-scannere hos Plandents kunder og sikrer, at klinikkernes kvalitetskontrol udføres korrekt. Samarbejdet giver Plandents kunder nogle klare fordele:

  • Kvalitetssikring i høj kvalitet
  • Overholdelse af lovpligtige målinger
  • Nem adgang til rådgivning
  • Hurtigere proces ved køb af 3D røntgen, der nu kræver forhåndstilladelse

Siden udgivelsen af den nye røntgenbekendtgørelse har der været lidt forvirring om, hvad ændringerne egentlig betyder for tandklinikkerne. Vi har derfor stillet vores eksperter på området 5 opklarende spørgsmål.


Per Pedersen
Plandent Dentaltekniker med røntgenautorisation


Jeg har arbejdet med røntgen i 11 år i Plandent. Jeg står for al Plandents kontakt til Sundhedsstyrelsen – bl.a. i form af anmeldelser af røntgenanlæg. Jeg laver status- og modtagekontroller, og jeg tager mig af installationer, reparationer samt vores kunders røntgenspørgsmål.  

Når vi har installeret nyt røntgenudstyr på en klinik, vejleder jeg i brugen af udstyret. Er der tale om 3D røntgen, får klinikken en mere dybdegående uddannelse, som er lovpligtig, inden ibrugtagen.


Skriv en mail til Per, hvis du har udfordringer med dit røntgenapparat.

Du kan også kontakte Per på 28 11 86 18.


Birgitte Hinge
Medicinsk-fysisk ekspert inden for diagnostisk radiologi, MScEE


Jeg fungerer som medicinsk-fysisk ekspert i samarbejde med Plandent. Jeg arbejder samtidig som medicinsk-fysisk ekspert i sygehusvæsenet, og det har jeg gjort i 20 år.

Jeg har arbejdet med den brede betegnelse ioniserende stråling – altså både røntgen og strålebehandling af cancerpatienter.  Jeg er uddannet hospitalsfysiker i diagnostisk radiologi, hvilket gør, at jeg kan supplere Plandent med vigtig viden om fysik, og opfylder det formelle krav om uddannelse til at varetage funktionen som medicinsk-fysisk ekspert.


Skriv en mail til Birgitte, hvis du er kunde hos Plandent og har 3D røntgen.

#1: Hvad ændrede sig for klinikkerne, da den nye røntgenbekendtgørelse kom?

Per: Hvis man ser bredt på røntgen, er der kommet en masse krav til klinikkerne. De skal lave kvalitetssikringer, interne audits hver 15. måned og en mekanisk kontrol af deres intraorale røntgenapparater hver 12. måned. De skal stadig udarbejde konstanskontroller, og nu skal de desuden have en skriftlig vejledning liggende til konstanskontrollen.

Der skal foretages ridsetest og kontrolleres for artefakter på fosforplader. Der er mange, der ikke forstår ridsetesten og derfor tager forkerte billeder. Hvis billedet ikke er eksponeret korrekt, kan du ikke se ridser og bidemærker, og så kan testen ikke bruges til noget.

Birgitte: Der bliver også stillet krav til klinikkerne om en klinisk audit, som kan være relevant for brugen af CBCT. Det er, så vidt jeg ved, endnu ikke endeligt fastlagt, hvor ofte den kliniske audit skal udføres.


#2: Hvem har det formelle ansvar for, om forholdene omkring klinikkens røntgen er i orden?

Per: Det er den strålingsansvarlige på klinikkens ansvar, at der bliver foretaget konstanskontrol, også selvom det ikke nødvendigvis er den stråleansvarlige, som selv udfører konstanskontrollen.

Når vi har installeret røntgenapparatet og har sørget for, at der er et referencebillede, klinikken kan bruge, og har tjekket, at de har instruktioner til at udføre konstanskontrollen, er vi som leverandør principielt ude af billedet. Egentlig skal klinikkerne selv udarbejde den skriftlige vejledning til konstanskontrol, men som en service har vi skrevet en, som vi udleverer til vores kunder.

Birgitte: Hvis Sundhedsstyrelsen ved en kontrol opdager, at noget ikke er i orden på en klinik, vil det stå i det svarskrift, de giver til klinikken. Konsekvensen er oftest, at klinikken får en frist til at imødekomme kravet – og hvis den ikke overholdes, kan Sundhedsstyrelsen vælge at lukke for brugen af udstyret.

Oplever klinikkerne problemer ved konstanskontrollen, opfordrer vi til, at de proaktivt kontakter os, så vi kan hjælpe dem og få bragt forholdene i orden – også selvom klinikken ikke er udtaget til kontrol!


#3: Der er i røntgenbekendtgørelsen krav til klinikker med 3D røntgen om, at de har en medicinsk-fysisk ekspert tilknyttet. Hvordan kan det være?

Birgitte: Grunden til, at Sundhedsstyrelsen stiller et krav om, at der skal være en fysiker tilknyttet 3D røntgenscannere, er, at røntgendosis alt andet lige er større for disse apparater, og at risikoen for at bruge for høj dosis er til stede. Derfor vurderer Sundhedsstyrelsen det nødvendigt, at en som mig byder ind med den faglighed, jeg har, og sikrer både kvalitetskontrollen og dosimetrien som helhed. Både det, der kommer ud af apparatet, og det, vi i sidste ende kalder effektiv dosis – altså den dosis, som patienterne får.  

Jeg tager ansvaret for de kontrolmålinger, som lovgivningen foreskriver, at der skal være på tandklinikken. Jeg kigger på dem og verificerer, at både de anvendte metoder og resultaterne er i orden.  Det kan for nogle virke lidt som kontrol af kontrol, fordi Plandent allerede foretager disse kontrolmålinger, men det er en formel ting, jeg skal gøre ifølge lovgivningen, og man kan sige, at jeg lægger et ekstra fagligt lag på.


#4: Plandent har tilknyttet en fast medicinsk-fysisk ekspert. Hvad er fordelen ved dette?

Per: Vi har stor respekt for Birgittes faglighed og ved, at hun har den rette baggrund for at agere som vores ekspert på røntgenområdet. Plandent kan nu tilbyde klinikkerne hjælp til på den lettest mulige måde at overholde lovgivningen.

Vores koncept giver kunderne den fordel, at de ikke selv skal gøre noget. Vi kan tilbyde dem hele pakken, hvilket giver dem en tidsbesparelse. Når vi har vores egen fysiker tilknyttet, behøver vi faktisk ikke at have klinikken inde over. Vi skal bare have nogle tal tilsendt, så sørger vi for at foretage de nødvendige lovpligtige målinger. Samarbejdet gør også, at vi som en bonus vil kunne hjælpe vores kunder med uddannelse, rådgivning og supplerende målinger af høj kvalitet.  

Desuden har Plandent nu Birgitte at sparre med i udviklingen af redskaber, der gør, at vores kunder også i fremtiden kan overholde Sundhedsstyrelsens krav.

Birgitte: Jeg kan med min baggrund supplere den viden, Plandent allerede har på røntgenområdet. Jeg rådgiver blandt andet i, hvordan du indstiller dit røntgenapparat optimalt og får den bedste billedkvalitet i forhold til stråledosis.  Og sker der nogle ændringer i lovgivningen, kommer jeg selvfølgelig på banen med hjælp.

Som jeg tolker det, der står i paragrafferne, vil vi på et tidspunkt skulle arbejde mere med det, vi kalder referencedosimetri, hvor vi for hvert apparat og undersøgelsestype skal notere i protokoller, om vi holder os under visse dosisgrænser. Dette er jeg derfor allerede gået i gang med for de klinikker, jeg er tilknyttet.

Det er en økonomisk fordel for kunden, at Plandent arbejder fast sammen med én person. Det bliver mere effektivt og simpelt. Og så er der trygheden i, at du som kunde kan være sikker på, at når du køber røntgen hos Plandent med mig på sidelinjen, kommer Sundhedsstyrelsen ikke lige pludselig og siger, at det ikke er i orden.


#5: Er der noget, du som klinikejer skal være opmærksom på, hvis du vil investere i et 3D røntgen?

Per: Tidligere kunne du godt købe en CBCT og først efterfølgende udarbejde en røntgenanmeldelse. Nu skal du søge om tilladelse til at anskaffe dig en CBCT-scanner.

Allerede i din ansøgning om tilladelse skal du registrere, hvem der er tilknyttet som medicinsk-fysisk ekspert. Ellers forlænger det din ansøgningsproces.

Køber du 3D røntgen gennem Plandent, har du mulighed for at blive tilknyttet Birgitte, som er vores ekspert, hvilket speeder ansøgningsprocessen op.

Du skal også være opmærksom på, at der er en lovpligtig uddannelse, du skal tage, for at anvende dit 3D røntgen, og at mindst én tandlæge på klinikken skal have taget kurset inden ansøgning om tilladelse.

INFO FRA BIRGITTE

Stråledosis ved CBCT-scanning
​​​​​​​CBCT-scanning afgiver selvfølgelig en højere dosis end ved almindelig dentalrøntgen, men det er stadig en meget lav dosis. Stråledosis ved en CBCT-scanning svarer omtrent til strålingen ved en flyvetur over Atlanten.

Den generelle holdning er, at vi bare skal så langt ned i dosis som muligt, men en dosismåling kan ikke stå alene. Den er nødt til at stå i forhold til billedkvaliteten. Ved at sammenholde dosismålingen med en måling af billedkvaliteten, kan det retfærdiggøre, at dosis på nogle optagelser er højere.​​​​​​​


TIP FRA PER

Hurtigere (og dermed billigere) service på røntgen
Hvis vi skal fejlsøge på et røntgenapparat, er det en kæmpe fordel for os, at I har lavet jeres konstanskontroller. Data fra konstanskontroller er et vigtigt stykke værktøj for os, for de giver os et sammenligningsgrundlag.

Vi kan gå tilbage i loggen og se, hvor der sker en ændring i jeres resultater. Det er måske samme dag, hvor I har fået opdateret noget software, og det kan være, at det ikke engang er røntgenapparatet, vi skal kigge på.

TIP FRA PER

Sådan husker I konstanskontrollen!
Når I skal lave konstanskontrol på jeres røntgenapparat, benytter I en testpatient, og I kan lige så godt lægge en fast tilbagevendende aftale på testpatienten ind i jeres journalsystem, for så er I sikre på, at der bliver dedikeret noget tid til opgaven. Det kan godt være, at denne patient bare er en firkantet plastklods, men når der er sat tid af til ”patienten”, bliver opgaven ikke udskudt, fordi der ikke er tid. Det er smartere end en huskeseddel på køleskabet.

TIP FRA PER

Brug Sundhedsstyrelsens vejledning til intern audit
Der ligger en vejledning til intern audit på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, som kan bruges direkte. Den har jeg selv brugt et par gange, og den er udmærket. Der er ikke nogen grund til, at klinikkerne bruger tid på at skrive deres egen.