Cementering af Maryland ætsbro

Ætsbroen – et godt alternativ ved den rette indikation

Ætsbroer synes i mange tilfælde at være et godt behandlingsvalg, hvis én eller to tænder mangler.

Selvom prognosen umiddelbart er dårligere for ætsbroer end konventionelle broer og implantatunderstøttede erstatninger, er indgrebet forholdsvis enkelt, økonomien begrænset og skaden, som opstår, hvis ætsbroen mistes, normalt mindre, end når det går galt med konventionelle broer og implantater.

KORT OM MARYLAND ÆTSBROER

Maryland ætsbroer fremstilles ofte i zirkoniumdioxid eller med metalstel. Vær opmærksom på at følge den rette protokol for det bedste resultat.

Det vigtige cementvalg

Da retentionen er kompromitteret ved ætsbroer, anbefales det at cementere med en adhæsiv dualhærdende plastcement, hvor der følger et separat adhæsiv med. Det giver den stærkest mulige binding til både dentin og restaurering.

Brug det adhæsiv, som producenten anbefaler sammen med cementen, og kombinér med selektiv syreætsning af emaljen for det bedste ætsrelief.

Brug for hjælp?

Ring til vores call center på 43 66 44 44.

Forbehandling

Forbehandling metalstel

For bedst mulig mekanisk retention, er det vigtigt at sandblæse metalstellet (bemærk der skal bruges højere tryk end ved sandblæsning af zirkoniumdioxid). Det er vigtigt, at restaureringen rengøres grundigt før cementering. Brug alkohol eller en rensegél (Ivoclean eller Katana Cleaner). Herefter forbehandles restaureringen med en egnet metalprimer før cementering med en adhæsiv plastcement.

Overfladen kan alternativt forbehandles med Rocatec eller Co-Jet, der giver en silikatisering af overfladen. Herefter silaniseres restaureringen umiddelbart før cementering med en adhæsiv plastcement.  


Forbehandling af stel i zirkoniumdioxid

Dette stel skal hverken flussyreætses eller silaniseres. Sandblæsning anbefales dog fra flere sider, da det aktiverer overfladen kemisk og forbedrer bindingsstyrken til plastcementen. Sandblæsning kan foretages på laboratoriet eller på klinikken (aluminiumoxidpulver 30-50µm). Følg producentens anvisning mht tryk.  

Det er vigtigt, at du rengør restaureringen grundigt før cementering. Brug IKKE fosforsyre til afrensning, da den forårsager en metalfosfat coating, der gør primeren ineffektiv. Rengør i stedet overfladen med alkohol eller en rensegél (Ivoclean eller Katana Cleaner).

Brug herefter en MDP-holdig primer til forbehandling af stellets overflade, da det forbedrer bindingen mellem cement og restaurering. Fortsæt herefter med cementering med en adhæsiv plastcement.

VIGTIGT!

  • Hvis du har slebet på oxidkeramik, er det vigtigt at polerere til højglans. Med en ru overflade vil slid på antagonisten blive kraftigt.
  • Er Oxidkeramik poleret op, slider det mindre på antagonisten end de fleste andre keramiske materialer (eksempelvis IPS e.max.)
  • Husk at justering altid skal foregå vådt.

Find produkterne i webshoppen