Tidsbesparelse ved bulk fyldning – hvor reel er den?

Jean Madden, Scientific Affairs Manager, 3MTM Oral Care​​​​​​​

Ideen om, at kompositmaterialer til bulk fyldning sparer tid, har været kendt i årevis - og nu er der statistikker, der beviser det.


Øget effektivitet = øget rentabilitet

Vi ved alle, at effektivitet er vigtigt. Hvis vi forkorter den tid, det tager at udføre en opgave, fører det til øget produktivitet, hvilket er en af de ting, vi stræber efter. På klinikken går dagen med at behandle patienterne så effektivt som muligt, samtidig med at kvaliteten opretholdes. Men hvordan kan vi forkorte behandlingstiden og samtidig bevare kvaliteten?

Uanset om vi implementerer nye teknikker, udstyr, produkter eller en kombination af alle tre, er opdatering af de metoder, produkter og værktøjer, vi bruger til at øge produktiviteten, en vigtig del af vores arbejde. Ikke alene øger en kortere proceduretid produktionen, men det sparer også tid for dine patienter, hvilket kan forbedre deres generelle tilfredshed. Det er sjældent noget, man lærer på tandlægeskolen.

Det næste skridt er at finde ud af, hvordan man bedst kan øge effektiviteten. Der findes en række produkter, der er specielt udviklet til at forenkle procedurerne, f.eks. bulk fill fyldningsmaterialer.


Bulk Fill i en nøddeskal

Da produktudviklere gik i gang med at designe materialer, der kunne reducere antallet af lag, som en tandlæge skal applicere og lyshærde for at fremstille en kompositfyldning, var målet at fremstille et materiale, der forkorter behandlingstiden og samtidig giver en holdbar og gennemhærdet fyldning. Løsningen var at skabe en helt ny kategori af direkte fyldningsmaterialer, der i dag kendes som bulk fill kompositter - materialer, som kan lyshærdes i lag på 4 eller 5 mm.

Selv om bulk fill kompositter har været på markedet i flere år, har spørgsmålet været: Sparer bulk fill kompositter dig virkelig tid? Den gode nyhed er, at vi nu har beviser, og det klare svar er ja.


3M™ Filtek™ One Bulk Fill

Et stærkt bulk fill materiale, som kan bruges til alle kavitetstyper. 3M™ Filtek™ One Bulk Fill kan lægges i lag på 4-5mm, og med de forbedrede optiske egenskaber, går du ikke på kompromis med æstetikken.

3M™ Filtek™ Bulk Fill Flow

Flydende bulk fill materiale, der er let for dig at applicere helt præcist. 3M™ Filtek™ Bulk Fill Flow kan du bruge til kl. I, II, III og V kaviteter (op til 4mm).
​​​​​​​


Uddrag af konklusioner fra undersøgelser


"Ud fra et klinisk synspunkt viser vores undersøgelse, at man bruger 50-60 % mindre tid på at fremstille fyldningen,
når man bruger bulk fill
"

Dr. Barceleiro

  • Den gennemsnitlige tid, der skal anvendes til at opbygge en lagvist opbygget posterior klasse I eller II fyldning (med selektiv emaljeætsning), var 28 minutter sammenlignet med 11 minutter ved brug af et bulk fill materiale, i dette tilfælde 3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restorative, hvilket svarer til en tidsbesparelse på 17 minutter pr. fyldning.
  • In vitro undersøgelsen konkluderede, at den posteriore bulk fill teknik resulterede i en betydelig tidsbesparelse. I gennemsnit tog det 15 minutter at anvende lagvis opbygning og lyshærdning af hvert lag, mens bulk fyldning og efterfølgende lyshærdning blev gennemført på kun 6 minutter (2,5 gange hurtigere).


Dokumentation

Først og fremmest, hvilke undersøgelser findes, som kan bekræfte teorien om tidsbesparelser i forbindelse med bulk fill kompositter?

Der er udført en række undersøgelser om dette emne; vi vil fokusere på to af dem:

  • Klinisk tid og postoperativ sensitivitet efter brug af bulk fill materiale (sprøjte og kapsel) sammenlignet med lagvist opbygget komposit: En randomiseret klinisk undersøgelse1
  • Sammenligning af adaptation - og placeringstid for klasse II kompositfyldninger ved anvendelse af komposit med rumtemperatur og opvarmede kompositter2

I begge undersøgelser blev det undersøgt, hvor meget tid der kan spares ved brug af bulk fill kompositter. Selv om undersøgelserne blev udført uafhængigt af hinanden og på forskellige måder, konkluderede begge, at brugen af bulk-fyldning efterfulgt af bulk-hærdning af kompositmaterialerne resulterede i en samlet tidsbesparelse.

Læs mere om undersøgelserne her.

Hvad betyder disse resultater i den virkelige verden?

Når der bruges mindre tid på hver enkelt procedure, betyder det i bund og grund, at produktiviteten øges, at den samlede rentabilitet øges, og at patienterne nyder godt af at tilbringe mindre tid i stolen.

Undersøgelserne af Dr. Barceleiro og Dr. Price bekræfter ikke kun antagelsen om, at bulk fill kompositter sparer tid, men også at de kan give en fremragende adaptation til kaviteten og lav risiko for postoperativ sensitivitet. Set fra en klinikers synspunkt har bulk fill-kompositter potentiale til at forbedre produktiviteten.Oversættelse af original artikel på 3MTM Brain Floss blog

Kilder:

  1. Barceleiro, M. (2019). Clinical time and postoperative sensitivity after use of bulk-fill (syringe and capsule) vs. incremental filling composites: a randomized clinical trial. Braz. Oral Res. 2019;33:e089.
  2. Price, R P. (2018). Comparison of Adaptation and Placement Times for Class II Composites Techniques Using Room Temperature and Warmed Composites. Dalhousie University. Unpublished data.


Disclaimer

*The study, Clinical time and postoperative sensitivity after use of bulk-fill (syringe and capsule) vs. incremental filling composites: a randomized clinical trial, was not funded by 3MTM. It was supported by the National Council for Scientific and Technological Development (CNPg 177759) and Coordination for the Improvement of Higher Level Personnel (CAPES) in Brazil.


Acknowledgement

A special thanks to Dr. Richard Price and Dr. Marcos Barceleiro for their contributions, including their respective studies and sharing the findings for inclusion in this article.