Projektgruppen ”Den bæredygtige tandklinik”​​​​​​​

Plandent er medstifter af og aktiv deltager i projektgruppen ”Bæredygtig Tandklinik”. Gruppens formål er at udvikle og afprøve strategier, der kan dreje tandklinikker i en bæredygtig retning i form af et lavere ressourceforbrug og en reduceret miljøbelastning.

Gruppens initiativtager er tandlæge Susanne Ekelund, som i flere år har overvejet, hvordan tandklinikker kan tænke mere bæredygtigt i hverdagen. Udfordringerne diskuterer hun flere gange med en af sine patienter, Michael Søgaard Jørgensen, som er lektor på Aalborg Universitet og beskæftiger sig med netop bæredygtig omstilling. De vil gerne starte et bæredygtighedsprojekt op.  

Susanne Ekelund henvender sig til Plandents direktør, Dennis Hindsberg, som er med på idéen. Dennis har nemlig selv et ønske om at føre tandlægebranchen i en mere bæredygtig retning. Sammen danner de tre projektgruppen ”Den Bæredygtige Tandklinik”, som over årene vokser med flere medlemmer.

​​​​​​​Opgaver i projekt
”Bæredygtig Tandklinik”

​​​​​​​

  • Kortlægning af forbrug i tandklinikker – med særlig fokus på forbrugsartikler
  • Kortlægning af igangværende miljøaktiviteter i tandklinikker
  • Miljøvurdering af (især) forbrugsartikler
  • Miljøvurdering af ”alternative” forbrugsartikler
  • Kortlægning af praksis og offentlig regulering for affaldshåndtering
  • Udvikling af forslag til miljøstrategier
  • Formidling af projektets aktiviteter og erfaringer


Projektgruppens medlemmer

Tandlæge Susanne Ekelund

"Jeg elsker naturen og bliver trist over at se den forsvinde omkring os. Vi mennesker har det på mange måder bedre end nogensinde, men prisen for at nå hertil har været høj. Jeg vil gerne bidrage til, at vi kan reducere vores belastning af naturen, og jeg håber, at projektet resulterer i en øget opmærksomhed på, hvor vi hver især kan sætte ind. Jeg håber naturligvis også, at mine kollegaer vil bakke op om at gøre branchen mere bæredygtig. Jeg synes, vi har travlt! "

Susanne Kleist
Tandlæge og formand for Tandlægeforeningen


Michael Søgaard Jørgensen
Lektor, Institut for Planlægning
Aalborg Universitet

Dennis Hindsberg
Adm. direktør,
Plandent

"Vi har et ansvar for at minimere CO2 og sikre maksimal bæredygtighed i vores værdikæde fra producent af råvarer til forarbejdning og transport. Vi ønsker at give vores kunder sammenlignelig information om produkternes miljøbelastning, så de kan træffe et oplyst valg, når de køber ind til klinikken."

Clara Rao, Chef for Bæredygtighed & Compliance, Plandent

”Bæredygtighed er ansvarlighed for den indvirkning, som en virksomhed udøver på sine omgivelser, i forretningsmæssig, miljømæssig og social henseende. Bevidst styring af virkningen betyder lavere omkostninger, forbedrede eksterne forbindelser og bedre styrede risici. Vi ønsker at forske og uddanne i den bevidsthed på tandklinikker. Sammen kan vi gøre en forskel.”

Heidi Lykke
Produktchef,
​​​​​​​
Plandent

”Der er så mange ukendte faktorer omkring begrebet ”den bæredygtige tandklinik”. Et af de store spørgsmål er, om de beslutninger, vi tager for at være bæredygtige, virkelig gør os mere bæredygtige. Jeg vil gerne være i stand til at træffe de korrekte begrundede valg, så vi kan få de rette bæredygtige produkter på hylderne hos Plandent.”


​​​​​​​Kristoffer og Nina, bæredygtighedsspecialister, Plandent

"Her har vi fået en chance for at få hands-on erfaring med et spændende emne og deltage i et helt konkret projekt. Vi håber at kunne gøre en reel forskel i forhold til bæredygtighed i de danske tandklinikker."