Transport til og fra klinikken er den største "klimasynder"

Et hold britiske forskere har i 2013 og 2014 undersøgt, hvilke aktiviteter i tandklinikken har størst påvirkning på klinikkens såkaldte ”carbon footprint” (klimapåvirkning fra drivhusgasser).  

Deres undersøgelse viste, at de aktiviteter, der bidrager allermest til klinikkens klimaaftryk, er forbundet med transporten til og fra klinikken – både for patienter og personale.

Til sammen udgør det hele 64,5% af klinikkens totale carbon footprint, som kan ses på figuren.

Når man tager en diesel eller benzinbil til arbejde, udledes der CO2 og partikler til luften, som forringer luftkvaliteten og påvirker vores helbred negativt.


Hvad kan I gøre for at forbedre miljøet?

Patienttransport kan mindskes ved, at konsultationer samles, fx så hele familien kommer på samme tid. Hvor det er muligt, kan flere indgreb klares på én gang i stedet for, at patienten skal komme igen flere gange.

Miljøpåvirkningen af personalets transport kan mindskes ved at ændre på transportmidlet. Prøv at opfordre alle på klinikken til at tage cyklen på arbejde – måske skal der en konkurrence og kilometertæller til.

Hvis det er muligt at stille omklædningsmuligheder til rådighed, er det en stor fordel. En elektrisk cykel kan gøre det muligt for endnu flere at tage cyklen – uden at nå frem badet i sved.
Kilde: Duane, B., Lee, M., White, S. et al. An estimated carbon footprint of NHS primary dental care within England. How can dentistry be more environmentally sustainable?. Br Dent J 223, 589–593 (2017). https://doi.org/10.1038/sj.bdj.2017.839


Hvad er ”Carbon footprint”?

Begrebet bruges til at beskrive udledningen af drivhusgasser fra en bestemt aktivitet. Drivhusgasser kan være CO2, metan, lattergas, freongas og en del flere.

For at gøre det simplere at forstå, omregner man alle de forskellige drivhusgasser til et enkelt tal, som er målt i CO2-ækvivalenter. Det vil altså sige hvad udledningen ville svare til i CO2. For eksempel svarer miljøpåvirkningen af udledningen af 1 kg metan til udledningen af 25 kg CO2.