Cementering af glaskeramik

Flere muligheder med IPS e.max

Det klart mest anvendte glaskeramiske materiale er lithiumdisilikat (IPS e.max.). Der er mulighed for at bestille materialet monolitisk eller med cut back teknik for et højere æstetisk resultat.  

Fælles for alle IPS e.max kroner er, at de pga. den høje translucens IKKE dækker en misfarvet stub. Det betyder, at de ikke egner sig til en stub, der er rodbehandlet eller misfarvet, og heller ikke til titanium-abutments.

Husk altid at angive stubfarve.

KORT OM GLASKERAMISKE RESTAURERINGER

De bedst kendte glaskeramiske restaureringsmaterialer er IPS Empress (leucitforstærket) og IPS e.max (lithiumdisilikat).

Det er begge æstetiske materialer, hvor styrken dog er væsentligt lavere i forhold til fx oxidkeramik/zirkoniumdioxid (styrke IPS Empress: 160 Mpa / IPS e.max: 500-550 Mpa). Vi anbefaler at anvende en adhæsiv plastcement til cementering af IPS Empress eller IPS e.max.

Ved den korrekte forbehandling af restaureringsoverfladen vil cementen binde til overfladen og forbedre styrken af restaureringen. Det kan i visse tilfælde være tilstrækkeligt at cementere glaskeramik med en selvadhærerende cement. Det kræver dog en forøget materialetykkelse, og den samlede styrke vil ende på et lavere niveau end ved en adhæsiv cementeringsprocedure.

Brug for hjælp?

Ring til vores call center på 43 66 44 44.

Du skal altid flussyrebehandle og silanisere glaskeramiske restaureringer forud for cementering med adhæsiv cement.
Vær OBS på at overholde ætstiderne, de er forskellige for hvert materiale og afhængig af flussyrens koncentration, så følg producentens anvisning.

Forbehandling af restaurering

Forbehandling på laboratorium

Får du leveret dine glaskeramiske restaureringer flussyreætsede fra laboratoriet, må du ikke genætse, da det vil ødelægge materialets struktur! Efter indprøvning og tilpasning af restaureringen rengør du grundigt med sprit eller allerbedst special rensegél (IvoClean eller Katana Cleaner), der effektivt fjerner rester af spyt, proteiner og provisorisk cement. Restaureringen tørlægges og silaniseres, hvorefter den er klar til cementering. Du skal selv silanisere restaureringen, da silan er meget følsom over for ilt.

Forbehandling på klinik

Hvis restaureringen ikke er forbehandlet fra laboratoriet, skal du selv gøre det. Fordelen er her, at du har fuld kontrol over processerne. Når du applicerer flussyren, er det en god idé at ætse ud over kanterne, så cementen bonder fast på kronekanten. Herved undgår du, at der opstår en overgang, når cementoverskuddet fjernes.

Vær opmærksom på at overholde ætstiderne: IPS Empress – 60 sek. IPS e.max – 20 sek. Herefter silaniserer du restaureringen – følg altid producentens vejledning. Et nyere alternativ til denne to-trins arbejdsgang er at anvende Monobond Etch & Prime, der kombinerer flussyreætsning og silanisering i et enkelt trin.

Forbehandling af stub ved adhæsiv cement

Du opnår den stærkest mulige binding mellem tand og restaurering ved at anvende en plastcement i kombination med et dentinadhæsiv. Adhæsivet penetrerer dentintubuli og kollagenfibre og danner et hybridlag, som cementen kemisk binder til.

Resultatet er en stærk binding til tanden, der tillader fremstilling af minimalt invasive restaureringer med lav mekanisk retention. Brug det adhæsiv, som producenten anbefaler sammen med cementen, og kombinér gerne med selektiv syreætsning af emaljen for det bedste ætsrelief.

VIGTIGT!
​​​​​​​

  • Husk altid at angive stubfarve til din tekniker
    ​​​​​​​(se under materialer, IPS Natural Die Material)

  • Justering af keramik skal altid foregå vådt
  • Glaskeramik må ikke sandblæses

  • Glaskeramik må ikke cementeres provisorisk

  • Sæt aldrig din glaskeramiske restaurering tilbage på gipsmodellen efter den er flussyreætset. Gipsrester er vanskelige at fjerne og vil kompromittere bindingsstyrken.

Se hvordan du cementerer - og find produkterne i webshoppen

Cementering og forbehandling af glaskeramisk krone med RelyX Ultimate plastcement