NOR makroer

NOR står for "Nødvendigt Og Relevant"

NOR makroer er et nyudviklet makro set-up i DentalSuite, som guider dig igennem journalføringen.

Makroerne er designet, så journalteksten indeholder præcis dét, der er NØDVENDIGT i forhold til lovgivningen og RELEVANT i forhold til fagligheden. Hverken mere eller mindre. De nye makroer er lavet i det velkendte DentalSuite design, og der er udviklet en række nye funktioner, der understøtter den korrekte kronologi.

Den nye struktur hjælper dig

NOR makroerne skaber sammenhæng mellem henvendelsesårsag, fund, behandlingsplan, information og samtykke, behandling og opfølgning. Kronologien skaber struktur i journalerne og sikrer kommunikationen om behandlingen, som i sidste ende giver bedre patientsikkerhed.

Du får en påmindelse, hvis der mangler at blive udfyldt felter undervejs, så der hele tiden er sammenhæng i journalen.

Har du spørgsmål om NOR?


Har du spørgsmål til NOR, står vi klar til at hjælpe dig, så du kan komme godt i gang. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Bliv assisteret i journalføringen


​​​​​​​Med NOR makroer får du:

Tryghed for nødvendig og relevant journalføring ift. lovkravene

Sikkerhed for korrekt kronologi i journalteksten

Påmindelser hvis du glemmer at udfylde et felt undervejs

Nye funktioner i det velkendte DentalSuite design

​​​​​​​Hør DentalSuite produktchefen og Tandlægeforeningens konsulenter fortælle om NOR makroer.

Eksempler på de nye makroer

Henvendelse

FU

Information/Samtykke

Som supplement til NOR makroerne er der udviklet tre ekstra pakker, der kan støtte klinikkerne yderligt i forbindelse med skiftet til NOR makroer.

Pakke 1: Indtastning af frie priser og materialer
​​​​​​​

I forbindelse med skiftet til NOR skal klinikken selv indtaste frie priser og materialer.

Vi tilbyder at hjælpe med denne opgave. Indtastningen sker online via direkte adgang til jeres DentalSuite.

Varighed estimeret 1-2 timer.

Pakke 2:  2 timers undervisning i NOR ifm. installation
​​​​​​​

Mens NOR bliver installeret på klinikken, modtager klinikken 2 timers undervisning i hvordan I arbejder med makroerne.

Vi gennemgår forskellige patientcases og der vil være tid til spørgsmål undervejs.

Pakke 3: Indtastning af frie priser og materialer og 2 timers undervisning i NOR

I forbindelse med skiftet til NOR skal klinikken selv indtaste frie priser og materialer. Vi tilbyder at hjælpe med denne opgave.

Mens NOR bliver installeret på klinikken, modtager klinikken 2 timers undervisning i hvordan I arbejder med makroerne. Vi gennemgår forskellige patientcases, og der vil være tid til spørgsmål undervejs.

Spørgsmål og svar om NOR​​​​​​​

#1: Kan NOR kombineres med klinikkens egne makroer?

NOR makroerne er udviklet til at skabe en konkret struktur i journalteksten og kan derfor ikke kombineres med andre makroer. Konverteringen til NOR indebærer udskiftning af alle klinikkens makroer til et nyt makrosæt. Klinikken kan få overført 2-3 makroer (fx profylakse). Disse må ikke påvirke den nye struktur i journalføringen.

#2: Tager det længere tid at journalføre med NOR?

De første dage kan journalføringen tage lidt længere tid. Vi anbefaler derfor, at I sætter mere tid af til hver patient de første dage. Herefter vil NOR makroerne være et fast arbejdsredskab, der sikrer, at den tid I bruger på at skrive journal anvendes korrekt.

#3: Vil jeg få mere tekst i mine journaler med NOR makroer?

Sandsynligvis vil du opleve at få mindre tekst. NOR makroerne sikrer nemlig, at journalteksten kun indeholder dét, der er NØDVENDIGT i forhold til lovgivningen og RELEVANT i forhold til fagligheden. Du er sikret den rigtige kronologi, så du altid dokumenterer behandlingen korrekt.

#4: Hvordan kan NOR give værdi i klinikkens hverdag?

Du kan betragte NOR som et sikkerhedsnet, der sikrer korrekt struktur og kronologi i dine journaler. Du får påmindelser, hvis noget vigtigt udelades undervejs, og alle journaler skrives ens, så det er let at læse egne og andres. Dette er med til at skabe øget patientsikkerhed.

#5: Hvordan kommer vi i gang med NOR?

Når klinikken har besluttet sig for NOR, holder vi et formøde og gennemgår alle de praktiske ting omkring NOR. Det er vigtigt, at de makroansvarlige på klinikken deltager. Ca. 14 dage efter formødet konverterer vi til NOR, det tager ca 2 timer. Efterfølgende skal klinikken taste materiale og frie priser ind i DentalSuite.

#6: Er NOR for alle klinikker?

Ja! Alle klinikker kan have fordel af NOR makroerne til journalføringen. Vi anbefaler, at klinikken sætter sig ind i NOR ved at læse materialet på hjemmesiden, ser videoerne eller bestiller en demo. God indsigt skaber den bedste start med NOR.

NOR makroerne guider dig igennem journalen og giver sikkerhed og forudsigelighed

Den nye struktur hjælper dig

NOR makroerne er bygget op i en fast struktur, så du bliver guidet igennem den korrekte rækkefølge i journalteksten. Du vil opleve en klar kronologi fra henvendelsesårsag, til fund og den tilhørende behandlingsplan. Efterfølgende sikres et dokumenteret patientsamtykke inden behandlingen.  

Den nye struktur er med til at give dig sikkerhed og forudsigelighed, så du kan have fokus på patientbehandlingen og kun behøver journalføre dét, der er nødvendigt og relevant.

Det sparer dig for bekymringer - og muligvis også tidsforbrug.  

Hvad siger andre brugere?

Ændringerne til NOR har ikke været så store i forhold til hvordan vi har journalført før.

Vi har blandt andet brugt NOR makroerne til, at alle behandlere nu arbejder mere ensartet på klinikken. Behandlingsplanen og samtykkeerklæringen fungerer godt. Vi er blevet rigtig glade for Quick Fix’et til de små behandlinger. De nye NOR makroer indeholder mange gode beskrivelser til journalføringen.

Det har hjulpet os at have en superbruger på NOR, da vi skulle implementere de nye makroer. Det vil jeg klart anbefale til andre klinikker – det giver ro for resten af personalet.

Lise Lins, Tandplejer og NOR superbruger hos Tandlæge Annemette Just i Kerteminde

Vi er meget glade for NOR makroerne, fordi det giver os en kvalitetssikring af vores journaler, som vi vægter højt.

Tandlæge Annemette Just

Videoer

Vil du dykke ned i NOR makroerne, bør du se videoerne i denne rækkefølge:

  1. NOR video del 1 - Baggrund og struktur
  2. NOR video del 2 - Nye funktioner og eksempler
  3. Klinikejer Pia Vorting om opstarten med NOR makroer

Del 1 - Baggrund og struktur
​​​​​​​Varighed 20 min.

Klinikejer Pia Vorting om opstarten med NOR makroer
​​​​​​​Varighed 2 min.

Del 2 - Nye funktioner og eksempler
​​​​​​​Varighed 65 min.Din sikkerhed for høj faglighed

NOR makroer er udviklet med faglig rådgivning af konsulenter fra Tandlægeforeningen; Marianne Bockhoff og Ole Marker.

NOR makroer er udviklet, så de først og fremmest lever op til kravene i Journalføringsbekendtgørelsen og Sundhedslovens krav om information og samtykke, og endelig understøtter de Bekendtgørelse 581.


Klinikkens gamle makroer bliver gemt på klinikkens server en måned efter konverteringsdagen. Skulle I inden for denne periode ønske at konvertere tilbage, kan dette gøres mod et mindre gebyr.

​​​​​​​Er du interesseret i NOR makroerne?

DentalSuite support på tlf. 43 66 44 88 eller dssupport@plandent.dk

Har du tandfaglige spørgsmål til NOR makroerne?​​​​​​​

Ole Marker på tlf. 21 26 69 48 eller om@tdl.dk