Vandprøven viste alarmerende tal

Da en kunde i juni måned fik foretaget det årlige kvalitetstjek af deres unitvand, viste prøven en let forhøjet Legionella-værdi. Klinikkens fire units blev gennemskyllet, og et nyt kvalitetstjek kort tid efter blev aftalt.

Da den næste vandprøve blev analyseret, var værdierne desværre alarmerende høje! Dansk Serum Institut har fastsat en grænseværdi på under 100 cfu pr. liter vand, og klinikkens tal var så høje som 190.000!

Risikoen for smitte var altså stærkt forhøjet, og situationen krævede en akut indsats. Alle på klinikken var chokerede, og patienttider blev aflyst, imens unitterne blev renset. Tekniker hos Fiskers, Frank Petersen, monterede et BacTerminator rensesystem på alle fire units, hvilket effektivt fik bugt med Legionellabakterien. Nu er unitvandet heldigvis fint under grænseværdien igen.

Tekniker Thomas Falck fra Plandent udtog ydermere vandprøver fra klinikkens vandhanevand samt en rørledning i bygningens kælder, og også disse prøver var bakterieforurenede. Problemet viste sig at stamme fra
et defekt filter i bygningens indgående vandføring, som gjorde, at varmt og koldt vand blev blandet. Efter en reparation af rørledningen overholder hele bygningens vandforsyning nu de gældende krav.

Klinikpersonalet fortæller, at BacTerminator systemet er meget nemt at anvende – og nu kun er i brug, når unitten har stået stille i eksempelvis ferier. Samtidig kan personalet selv tjekke vandkvaliteten
løbende, så de kan kontakte en tekniker, hvis værdierne ændrer sig.

Klinikken udtrykker en stor tilfredshed med begge teknikeres indsats og hurtige indgriben og er selvfølgelig glade for, at ingen patienter eller medarbejdere blev smittede. Samtidig opfordrer de kraftigt til, at andre klinikker overholder kravene om det lovpligtige årlige vandkvalitetstjek.

”Havde vi ikke fået foretaget et tjek af vores vandkvalitet, havde vi måske først opdaget problemet, når det var for sent, og en patient eller medarbejder var blevet smittet. Samtidig er det betryggende at vide, at vi nu ikke længere udsætter os selv for inficerede aerosoler.”

Læs om hvordan du sikrer vandkvaliteten i dine units: