PLANDENT MASTERCLASS - FOR KLINIKASSISTENTER

”Plandent MasterClass for klinikassistenter” er  et helt nyt efteruddannelseskoncept, som er målrettet dig som klinikassistent. Her får du efteruddannelse på et højt fagligt niveau og mulighed for at spare med andre   klinikassistenter.

Du kommer igennem fire moduler i løbet af året og følger de samme ”holdkammerater” hele vejen.

Derfor skal du deltage
De teknologiske fremskridt, samt et øget fokus på at forbedre patientoplevelse og -behandling, har ændret din rolle som klinikassistent.

Der stilles i dag endnu højere krav til dit faglige niveau end tidligere. Du skal både have kendskab til forskellige dentale materialer og holde dig up-to-date med den nyeste teknologi inden for bl.a. digital røntgen, scanning og depuration med de nyeste ultralydsapparater.

Du er en vigtig medspiller i driften af tandklinikken, og dit arbejde har stor værdi  for hele tandplejeteamet.
Med specialiseret viden, avanceret træning og målrettet efteruddannelse bliver du i stand til at mestre avanceret udstyr og nye teknikker. Det betyder, at hele tandlægeteamet kan arbejde mere effektivt – med større produktivitet, mindre stoletid, bedre patientoplevelse, bedre kommunikation og en mindre stresset hverdag.  

Viden til din hverdag
Plandent har bedt tandplejer Tatiana Brandt og tandplejer Lene Holm om at koordinere og tilrettelægge et kursusforløb, som du kan implementere i hverdagen med det samme.
Gennem de fire moduler bliver du:
•    præsenteret for den nyeste faglige og teknologiske udvikling på en række områder.
•    bedre til at støtte og vejlede patienter om fordele og ulemper ved forskellige behandlingsmuligheder.
•    klædt på til at navigere i en kompleks hverdag på klinikken, hvor du konstant skal håndtere patienternes behov – uden at gå på et kompromis med fagligheden.


Se Plandent MasterClass for klinikassistenter invitationen her

Modul 1

Journalføring, kommu nikation og lidt om hyposalivatio
ved tandlæge Charlotte Bonde, kommunikationsrådgiver Jesper Klit, tandlæge Malene Lerke Hess og tandplejer Tatiana Brandt

  • Journalen – vi tager den lige én  gang til! ved Charlotte Bonde
  • Styrk din personlige kommunikation ved Jesper Klit
  • Mundtørhed og mundsundhed – Årsager og sammenhænge ved Malene Lerke Hess og Tatiana Brandt

Læs mere om modul 1 her

Modul 2

Røntgen for klinikassistenter,  lidt om NIR og bæredygtig klinikdrift
ved tandlæge Ph.d. Louise Hauge Matzen, tandlæge Ph.d. Lars Bo Petersen, farmaceut Heidi Lykke, bæredygtighedsingeniør Nina Thulstrup og  bæredygtighedsingeniør Kristoffer Larsen

  • Røntgen for klinikassistenter ved Louise Hauge Matzen og Lars Bo Petersen
  • NIR i praksis og bæredygtig hver-dag på klinikken ved Heidi Lykke
  • Bæredygtig klinikdrift ved Nina Thulstrup og Kristoffer Larsen

Læs mere om modul 2 her

Modul 3

Ultralyd, digital scanning og workflow

ved tandplejer Tatiana Brandt, tandplejer Joan Kjærbye og tandtekniker Michael Ravn

  • Digital scanning og workflow  ved Joan Kjærbye og Michael Ravn
  • Ultralydsterapi i det 21. århundrede  – strategier til en succesbehandling i et odontologisk team ved Tatiana Brandt

Modul 4

Endodonti, bonding og cementering – gjort relevant og interessant for dig som klinikassiste

ved tandlæge Kenneth Jordy og tandlæge Jan Frydensberg Thomsen

På dette modul har Kenneth og Jan valgt at sætte fokus på endodonti, bonding og cementering – tre meget vigtige elementer i den kliniske dagligdag. Kurset vil fokusere på behand-lingerne set med klinikassistentens øjne.
Du får forklaret, hvad der sker, hvordan det virker, og hvorfor det er så vigtigt at gøre det på den rigtige måde og med de rigtige ting!

Læs mere om modul 4 her