Tophygiejnisk kommandocentral


​​​​​​​Hos Tandlægerne i Sundhedshuset Esbjerg er indretningen markant anderledes, end vi ser det på de fleste tandlægeklinikker. Her er sterilisationen placeret lige midt i klinikken i stedet for at være gemt væk i et hjørne. Klinikkens ejere, tandlægerne Charlotte Beck og Søren Bach-Petersen, har i en nyopført erhvervsbygning på Helgolandsgade skabt en flot og moderne klinik, hvor både arbejdsmiljøet og hygiejnen er helt i top.

Historien bag
Søren og Charlottes fælles historie går langt tilbage, for de var på klinikhold sammen under uddannelsen på Tandlægeskolen i København. Charlotte fortæller, at det dog ikke lå i kortene på det tidspunkt, at de skulle åbne klinik sammen i Esbjerg.

Charlotte flyttede til San Francisco og arbejdede som tandlæge der i nogle år og derefter på en klinik i Esbjerg. Imens tog Søren en ph.d. i ortodonti og startede herefter som tandlæge på Bornholm. I 2003 ville skæbnen, at Charlotte blev ansat hos Søren i en klinik, han havde købt i Esbjerg, og efterfølgende købte de sammen en klinik i en flot gammel villa midt i byen.

”Men på et tidspunkt havde vi fyldt de fysiske rammer ud, og vi kunne ikke længere være der”, forklarer Søren”, ”og da vi hørte om, at der skulle bygges et sundhedshus, og vi fik bud om, at vi kunne komme med herned, hvis vi ville det, besluttede vi os at flytte og i stedet indrette en stor moderne klinik”.

Tandlægerne lejer nu førstesalen i Sundhedshuset på Helgolandsgade, hvor de har indrettet sig på 360 lyse kvadratmetre.

Et godt byggeteam
Klinikken er indrettet helt fra bunden. Charlotte og Søren stod i praksis med ét stort fuldstændigt tomt rum med råt cementgulv og skulle så finde ud af, hvordan de ville have rummet indrettet. De valgte selv at stå for byggeriet med rådgivning fra en vigtig gruppe fagfolk.

Gruppen inkluderede ud over en arkitekt og en ingeniør dem, der skulle bygge selve bygningen, den lokale servicetekniker og Plandents Peter Jacobsen. Skabsindretningerne på klinikkerne og sterilisationen blev tegnet af Plandents nære samarbejdspartner Climo. ”Så vi havde samlet et godt team, som kunne sparre og få opbygningen arrangeret på en fornuftig måde”, fastslår Søren.

”Vi fik ret hurtigt fat i Peter, som tidligere har hjulpet os med klinikindretning, og det kunne vi godt se en fidus i”, understreger Charlotte, ”for det er bare meget nemmere med en, der er branchekendt. Peter kender bedre vores behov og har jo indrettet klinikker mange gange før. Han nævnte hurtigt en hel masse ting, vi skulle være opmærksomme på”.

Arbejdsmiljøet er vigtigt
Hun fortsætter: ”Selve hovedindretningen af klinikken har Søren og jeg stået for 100%, men vi har lyttet meget til personalet angående de steder, hvor de ”bor” mere, end vi gør – altså i receptionen og sterilisationen. Det er vigtigt at lytte til personalets ønsker, for vi har jo ikke selv nogen arbejdsfunktioner der”. Undervejs i byggeprocessen har klinikken derfor sammen diskuteret flere skitseforslag.

Alle på klinikken virker da også utroligt glade for den nye klinik, og Søren summerer hurtigt op hvorfor: ”Her er lys, og her er luft, og her er god plads”. Med andre ord danner klinikken ramme om en rigtig rar arbejdsplads, og god plads er der bestemt. Der er hele ni store klinikrum foruden reception, sterilisation, personalefaciliteter, kontor og flere opbevaringsrum.

Charlotte fortæller, at lydene på klinikken størrelsen til trods er ret dæmpede, og at forklaringen formentlig er valget af lofter og gulve. Klinikejerne var ellers inden indflytning en smule nervøse for, om klinikken ville føles som en banegård, men heldigvis er der en behagelig fred og ro på klinikken – også på de hektiske dage.

”Patienterne kan også lide klinikken, selvom flere synes, at atmosfæren i det gamle hus var noget helt særligt. De kan godt forstå vores valg, når jeg forklarer, at det her bare fungerer langt bedre i forhold til klinikhygiejne og vores arbejdsgange”, fortæller Charlotte, og Søren stemmer i: ”Bygningen her er måske ikke specielt charmerende, men klinikken er funktionel og en virkelig god arbejdsplads, og det er det, der betyder noget for os”.

Sterilisationen er klinikkens hjerte
Når snakken falder på klinikkens sterilisation og dens placering lige i midten, forklarer tandlægerne entusiastisk tankerne bag, som både rummer arbejdsmiljø, hygiejne og effektivitet:

Charlotte: ”Vi har lagt sterilisationen midt i det hele og omgivet den af glas, for det er et enormt vigtigt rum for vores ansatte. De synes, at det er fedt, at de derfra kan komme i kontakt med receptionen og få øjenkontakt med hinanden, eller se, om der står nogen patienter og venter på hjælp”, fortæller Charlotte, og Søren supplerer: ”Når man ser gamle klinikker, er sterilisationen som regel gemt væk nede i det bagerste hjørne. Nu har vi i stedet valgt, at den skulle være det mest centrale på hele klinikken. Det er nemt og hurtigt at komme til sterilisationen fra alle klinikkerne, og rent hygiejnemæssigt er det en stor fordel, at vi ikke skal transportere beskidte instrumenter så langt”.

Også klinikassistenterne er glade for den nye sterilisation. Selvom rummet ligger midt i bygningen, mærker de, at glasvæggene giver en masse naturligt lys, hvilket gør det mere behageligt at opholde sig der. Og sterilisationens størrelse gør det nemt at bevæge sig rundt, selvom der er flere i rummet samtidig, og mindsker risikoen for krydskontaminering.

De fortæller samstemmende, at de let kan dele sterilisationen op i en rød (beskidt), gul (vasket) og grøn (sterilt) zone, og at de store mellemrum imellem zonerne helt sikkert er et plus i forhold til hygiejnen. Rummets mange Climo-skabe giver samtidig et godt overblik, så de hurtigt kan få fat i de ting, de skal bruge.

Digitalt udstyr fra Plandent
I forbindelse med klinikindretningen er der blevet købt en del nyt udstyr – blandet andet en lækker Miele dentalopvasker til den nye sterilisation. Derudover har Plandent leveret ekstra digiale Romexis røntgenapparater og opdateret dem, tandlægerne har bragt med fra den tidligere klinik. ”Vi har faktisk haft Romexis sensorrøntgen helt tilbage fra februar 2007, hvor vi også fik koblet DentalSuites journaldel på vores aftalesystem”, pointerer Søren, ”så alt det digitale er samlet hos Plandent”.

Der er i planløsningen gjort plads til endnu et digitalt tiltag – nemlig et stort digitalt røntgenapparat, som på kort tid kan installeres, når Søren og Charlotte synes, at tiden er inde. Installationer og kabling er allerede ført, og vægbeklædningen er ”røntgensikret” – alt, der mangler, er at skifte en dør.

We did it!
For tandlægerne har det været vigtigt at fremtidssikre klinikken, så der er mulighed for at udvide, hvis der bliver behov for det. Lige som der allerede nu er er gjort klar til et panoramarøntgen, kan der i den store sterilisation let installeres en ekstra dentalopvasker og autoklave. ”Når alle installationer er klaret på forhånd, bliver det både lettere og billigere senere", pointerer Søren, og Charlotte uddyber: ”Det er supervigtigt, at du omgiver sig med nogle kompetente rådgivere, som tænker disse tanker. Du skal lave være med at tro, at du er kong gulerod, for du kan lige så godt høste af den erfaring, andre har gjort”.

Både Charlotte og Søren synes, at det har været en spændende proces at bygge den nye klinik, men det har til tider også været hårdt. Der er blevet holdt mange byggemøder, og tandlægerne har taget stilling til en lang række indretningsdetaljer. Søren joker med de mange spørgsmål, der konstant skulle afklares og parodierer smilende håndværkerne: ”Hvilke vaskegreb vil I have på i køkkenet? Og hvad med på toiletterne?” – så tænker man: ”Sæt nu bare nogle på, ikke?”. Tandlægerne pointerer dog begge, at de er glade for nu, at de ikke forpassede chancen for at få indflydelse undervejs.

Søren strækker til slut armene i vejret, griner og udbryder: ”We did it!” – og det må man sige, at de har…


Se vores beskrivelse af klinikindretning. Vi kan stå for indretning af alle dele af din klinik, så som tandlægeklinik, klinikrum, reception og venteværelse