Lateralisering af n. alv. inf. med samtidig implantatisættelse  i svært atrofisk underkæbe efter forudgående knogleopbygning med onlay graft fra ramus

Af Søren Aksel Christian Krarup, kæbekirurg (privat praksis)

Flytning af n. alv. inf. i forbindelse med implantatbehandling er en ofte overset behandlingsmodalitet, hvor patienternes alternativ - afhængig af graden af atrofi ‐ typisk vil være aftagelig protetik eller, om muligt, isættelse af korte implantater.


Ved svær atrofi er nervelateralisering en oplagt behandling sat over for anden eksperimentel og/eller mere invasiv og ikke altid succesfuld kirurgi.

Der er en begrænset evidens for langtidsoverlevelsen af korte implantater. I flere studier er der allerede beskrevet en reduceret korttidsoverlevelse af korte implantater sat op mod længere implantater. I lyset af ovenstående ønskede patienten i denne kasus implantater af konventionel længde isat.

Anamnese og indledende undersøgelse
Patienten, kvinde født i 56, var sund og rask. I alt væsentligt et velbehandlet tandsæt. Havde som ung mistet tænderne ‐67 men var tidligere, som følge af atrofi i regionen, blevet oplyst om manglende behandlingstilbud regio ‐67. Præoperativ 3D rekonstruktion (cbct) viser svær atrofi og lingualt beliggende knife‐edge proc. alv. regio ‐67 (Fig. 1). Fra højeste punkt på proc. alv. lingualt regio ‐67 er der, afhængig af referencepunkt, 7‐8 mm til n. alv. inf.

Behandlingsplan
Behandlingsplanen involverede først isoleret knogleopbygning regio ‐67 med høst af knogle fra ramus. Efter indheling af knogle blev der planlagt nervelateralisering af n. alv. inf. med samtidig implantatisættelse regio ‐67.

Operative indgreb
Proc. alv. regio ‐67 blev opbygget med autolog knogle i form af blok samt partikuleret knogle fra ramus. Blokken er fastholdt af to osteosynteseskruer (Fig. 2).

Aksiale snit fra cbct før knogleopbygning (Fig. 3a) og fem mdr. postoperativt (Fig. 3b) viser genskabelsen af anatomien regio ‐67.

Postoperativ 3D rekonstruktion (cbct) fem mdr. efter knogleopbygning, forud for nervelateralisering og implantatisættelse. Der er ved rekonstruktionen genskabt den mistede bredde svarende til proc. alv. regio ‐67 (Fig. 4).

Efter indheling af knogle i fem mdr. blev der samtidig med implantatisættelse regio ‐67 gjort nervelateralisering. Peroperativt klinisk foto viser indheling af knogle, huller efter fjernede osteosynteseskruer (sorte pile) samt lateraliseret n. alv. inf. efter implantatisættelse (hvide pile) (Fig. 5). De isatte implantater (Straumann BL Ø4,1x12mm) er isat efter guideskinne, og det fremgår af såvel kliniske foto som rtg, at implantaterne er isat et område med knogle af sufficient kvalitet og kvantitet.

Efter isættelse af implantater regio ‐67 blev der pakket med knogle mod implantatoverfladerne centralt. N. alv. inf. blev repositioneret i underkæben, og der blev pakket med knogle over nerven (Fig. 6). Implantaternes placering fremgår af kontrolrtg (Fig. 7).

Postoperativt forløb
Der er sjældent store problemer med påvirket sensibilitet 6 mdr. efter nervelateralisering. Nærværende patient har ingen neurosensoriske gener og er efter et behandlingsforløb på 8 mdr. nu klar til at få isat kroner på implantaterne ‐67 ved egen tandlæge.

Er du interesseret i at vide mere om 3D røntgen, er du velkommen til at kontakte
Johnny Melohn, tlf: 20 11 15 46 eller på mail johnny.melohn@plandent.dk