Omtanke for miljøet

Mindre transport og emballage med PlanLab


​​​​​​​Når du sender dine aftryk til os digitalt i stedet for analogt, sparer vi helt transporten af fysiske aftryk til og fra din klinik.  

Ved at producere alle dine kroner i Danmark i stedet for i Asien, reducerer vi afstanden til din klinik og undgår at skulle transportere den færdige krone med fly.  

Som grafen* til højre viser, er CO2-besparelsen markant, hvis du sender dit aftryk digitalt til et laboratorie, som producerer kronen i Danmark i stedet for Kina.

CO2-udledningen, forbundet med emballage og transport, er 25 gange mindre, hvis du vælger et laboratorie, som producerer kronen i Danmark frem for i Kina

*Grafen viser den klimamæssige betydning af at få leveret protetik fra et dentallaboratorie, som producerer protetikken i Danmark fremfor i Kina. Analysen fokuserer udelukkende på transport og emballage forbundet med leveringen af en monolitisk krone på basis af et digitalt aftryk. Udregningerne er lavet af Plandents bæredygtighedsingeniører på baggrund af data fra Ecoinvent 3.0 og antagelser og erfaringer fra interviews med dentalteknikere.


PlanLab CO2-besparelse


Følg dit aftryks rejse

I videoerne her kan du følge dit aftryk på to forskellige rejser med vidt forskellige krav til transport og emballage.

Produktion af krone hos PlanLab

Produktion af krone i Asien