Rent vand i unitten med BacTerminator

Tandlægerne Merethe og Martin Nielsen i Gentofte havde tidligere ikke de store problemer med vandkvaliteten på deres tre units. Bakterietallet kunne holdes nede ved to daglige gennemskylninger af unitslangerne med koldt vand. Men noget ændrede sig pludseligt...


Muligvis var det en udskiftning af vandrørene i den ejendom, klinikken ligger i, der for 2-3 år siden ændrede vækstbetingelserne – i hvert fald viste deres årlige vandkvalitetsmåling, at unitvandet overskred de fastsatte grænseværdier, og klinikken gik i gang med tiltag for at forbedre vandkvaliteten.

”Vi startede med at få desinficeret vandsystemet i units og fik sågar skiftet alle de vandførende slanger inde i units. Dette hjalp ikke tilstrækkeligt, hvorfor vi gik i dialog med blandt andre Frank fra Fiskers om mulige løsninger”, fortæller Martin.

Rent vand uden kemikalier
Løsningen blev den danskproducerede BacTerminator fra Adept Water Technologies. BacTerminator er et desinfektionsanlæg, der placeres ved siden af eller i nærheden af unitten og rengør og behandler det vand, der løber igennem unitten.

Renseanlægget fungerer ved hjælp af mikronfiltre og aktive kulfiltre. Foruden den ekstremt effektive primære desinfektion, sikrer BacTerminator også en sekundær desinfektion. Ved brug af de naturligt forekommende kloridioner i vandet danner det elektrokemiske desinfektionskammer en lille koncentration af fri klor i vandet (0,2 - 1 ppm), der hovedsageligt består hypoklorsyre. Dette er den mest effektive form af fri klor til at inaktivere mikroorganismer og legionella.

Når man benytter en BacTerminator, bliver der således ikke tilsat kemikalier i vandet,  hvilket både Merethe og Martin synes er et stort plus. Også klinikkens patienter er glade for, at vandet er helt rent – både bakterielt og uden kemikalier!

Vand i topklasse
Merethe og Martin har nu en garanti for, at deres unitvand er helt i topklasse. Adept kontrollerer løbende vandkvaliteten, og Martin fortæller stolt, at ved den seneste måling i december 2014 var klinikkens BQ-tal (BactiQuant-metoden bruges af bl.a. vandværker, red.) 0 på alle tre units og en del lavere end på vandet i vandhanen.

Næsten intet vedligehold
Ifølge Martin passer BacTerminator sig selv i dagligdagen, og klinikken skyller blot unitslangerne igennem hver mandag morgen og efter fridage. Martin fortæller, at der 2-3 gange årligt bliver skiftet en filterpatron, hvilket tager et par minutter. Derudover skal der kun foretages et årligt eftersyn! Det eftersyn kan passende klares sammen med et uniteftersyn og den årlige vandprøvetagning, som er et myndighedskrav for tandklinikker.

Slå flere fluer med ét smæk!
Ud over at BacTerminator renser vandet, sørger ion-ombytteren i systemet for, at kalken fjernes fra unitvandet, hvilket mindsker kalkaflejringer og dermed øger unittens levetid.

Interesseret?
Kontakt serviceafdelingerne og hør mere om vandbehandling og afhjælpning af eventuelle problemer.

Plandent
Øst:
tlf: 43 66 44 34

Vest: tlf: 86 10 41 22