PLANDENT MASTERCLASS – FOR TANDPLEJERE

”Plandent MasterClass for tandplejere” er et helt nyt  efteruddannelseskoncept, som er målrettet dig som tandplejer.  Her får du efteruddannelse på et højt fagligt niveau og god  mulighed for at sparre med andre tandplejere.

Du kommer igennem fem moduler i løbet af året og følger de samme  ”holdkammerater” hele vejen.

Derfor skal du deltage
Befolkningens behov for tandpleje er under forandring. Flere og flere har behov for forebyggende eller specialiseret behandling for at vedligeholde et sundt tandsæt gennem livet.

Derfor er du som tandplejer nødt til at holde dig skarp på dine kernekompetencer inden for forebyggende og sundhedsfremmende arbejde – og opdateret med den nyeste viden inden for de mere specialiserede behandlingsformer. Kun sådan kan du tilbyde dine patienter optimal, evidensbaseret behandling.


Viden til din hverdag
Plandent har bedt tandplejer Julie Pajaniaye, tandlæge Morten Kaarup-Christensen og tandlæge Jan Frydensberg Thomsen om at koordinere og tilrettelægge et kursusforløb med fagligt indhold, som du kan implementere i hverdagen med det samme.

Vores MasterClass klæder dig på til at navigere i en kompleks hverdag på klinikken, hvor du hele tiden skal kunne håndtere patienternes behov – uden at gå på kompromis med fagligheden og den nyeste viden. Gennem de fem moduler får du bl.a. viden om:

•    Dine vigtigste opgaver som tandplejer på klinikken, når det handler om at bevare tandsundheden.
•    De mange avancerede behandlingstilbud, du skal kende til, for at kunne give dine patienter optimal rådgivning.
•    De optimale rammer for uddelegering af opgaver, som ligger uden for dit virksomhedsområde, herunder fx journalføring.

Se invitationen her!


Modul 1

Uddelegering, journalføring og kommunikation

ved Chefkonsulent, tandlæge Marianne Bockhoff, tandlæge Jan Frydensberg Thomsen, tandlæge Charlotte Bonde og kommunikationsrådgiver Jesper Klit.

Forstå det regelsæt, du arbejder under ved Marianne Bockhoff
Den gode journal – vi tager den lige én gang til! ved Charlotte Bonde
Styrk din personlige gennemslagskraft ved Jesper Klit


Læs mere om modul 1 her


Modul 2

Radiologi for tandplejere
ved tandlæge Ph.d. Louise Hauge Matzen

Røntgenbilleder er en del af journa-len og et vigtigt arbejdsredskab i din hverdag. Du skal vide, hvornår der er indikation for en intraoral røntgenop-tagelse og kunne vurdere og beskrive et røntgenbillede korrekt.

Hovedvægten på kurset vil være en diskussion af, hvad vi ser på røntgenbillederne: Hvordan skal vi beskrive dem, og hvilken røntgendiagnose skal vi stille?
Kurset er praksisnært og veksler mellem gruppearbejde med cases  og fælles diskussion.


Læs mere om modul 2 her


Modul 3

Parodontologi  for tandplejere
ved tandlæge Morten Kaarup-Christensen og tandplejer Julie Pajaniaye

En meget vigtig del af dit arbejdsområde som tandplejer ligger inden for parodontologien. Det kræver en syste matisk tilgang til PA-behandlingen og en stor håndværksmæssig kunnen at beherske denne udfordrende gren i patient behandlingen. Kurset har fokus på alle disse områder gennem teoretiske oplæg og gruppearbejde.


Læs mere om modul 3 her


Modul 4

Fokus på Caries

ved tandlæge Ph.d. Line Staun Larsen og tandlæge Ph.d. Sebastian Schlaferv

Dette kursus har fokus på en bred vifte af aktuelle emner inden for cariesbehandling.  
Du får mulighed for at arbejde med behandlingsplaner for høj-cariesaktive patienter og terapivalg ved defekte fyldninger.  


Læs mere om modul 4 her


Modul 5

Protetik, Kæbeled og  digital teknik anno 2024

ved tandlæge Martin Heiden og tandlæge Jan Frydensberg Thomsen

Som tandplejer er det ofte dig, der visiterer patienten ved eftersyn eller PA-behandling. Det er er også dig, der diagnosticerer behovet for protetiske løsninger, ser det udtalte slid og hører knækket i kæbeleddet!
​​​​​​​For at kunne stille en diagnose og vejlede patienten, er det afgørende at du har den nødvendige viden om muligheder og materialer.


Læs mere om modul 5 her