Plandent Secure Connect

Som DentalSuite-bruger kan du med fordel bruge Plandent Secure Connect, som er en direkte og sikker adgang til Sundhedsdatanettet - uden brug af nøglekort/nøglefil.

Alle recepter skal udstedes elektronisk. Du kan fortsat anvende FMK-online, men det kræver enten nøglekort eller nøglefil at logge ind og det udstedte/recepten bliver ikke journalført i DentalSuite.

Når Plandent Secure Connect er installeret på klinikken eller hjemmearbejdspladsen, kan du hurtigt få adgang til dine patienters medicinske historik og udstede recepter. Adgangen til FMK kræver blot et enkelt klik og indtastning af en adgangskode om morgenen, når du møder ind - lettere bliver det ikke!

Bestil her


Vi aftaler, hvornår vi kommer ud på klinikken og installerer din sikre adgang til Sundhedsdatanettet.

Du er altid velkommen til at kontakte DentalSuite på 443 66 44 99 eller dssupport@plandent.dk, hvis du vil høre mere eller har spørgsmål.Styr på patientoplysningerne med CPR-opslag

Med CPR-opslag er din patientdatabase altid opdateret. Du behøver ikke spørge dine patienter, om de er flyttet eller forgæves sende indkaldelser til forkerte adresser. Du kan hurtigt kontrollere og evt. opdatere informationerne ved at klikke på CPR-ikonet i DentalSuite. En stor effektivisering af arbejdsgangen, som sparer både tid og udgifter.

Sikkerhed i behandlingen med Fælles Medicinkort (FMK)

Med Plandent Secure Connect får du også adgang til dine patienters medicinske historik. Via FMK får du et hurtigt overblik over tidligere ordineringer. Her er præparater med særlig interesse for tandlæger markeret specielt, fx ”blodfortyndende medicin”. Du kan også nemt ordinere medicin digitalt.

Alt sammen er med til at sikre et højt fagligt niveau i behandlingen.

Med Secure Connect følger en IT sikkerhedspakke

DentalSuite kommunikerer via en sikker og krypteret forbindelse med FMK/CPR på Sundhedsdatanettet, hvilket beskytter personfølsomme oplysninger i henhold til Persondataloven og EU's databeskyttelsesforordning.

Secure Connect routeren opdateres løbende via central overvågning med rutiner, der er med til at hjælpe imod skadeligt programmel. Selve opsætningen og styringen følger regler og vejledninger for brugen af de Nationale services som FMK og CPR opslag. Løsningen er godkendt af National Sundheds-it (NSI) /Sundhedsdatastyrelsen.Hvad er FMK?

Fælles Medicinkort (FMK) er en central database ved Sundhedsdatastyrelsen, som indeholder oplysninger om alle danske borgeres elektroniske recepter samt udleverede receptpligtige lægemidler igennem de seneste 2 år.

I FMK kan sundhedsprofessionelle - når det er relevant i forbindelse med behandling af en borger - se oplysninger om borgerens medicin, for netop at undgå fejlmedicinering. Sundhedsprofessionelle kan desuden registrere og ændre i oplysningerne.

Hvad kommer med i DentalSuite journalen? Med FMK i DentalSuite bliver journalen automatisk opdateret, når en behandler ordinerer medicin via FMK. Vær OBS på at generelle oplysninger skal udfyldes i DentalSuite, selvom I anvender FMK som medicinsk opslag.

Hvordan bruger jeg FMK? Vores lille instruktionsvideo kan hjælpe dig i gang.

Hvad siger kunderne?

"Vi har valgt at installere Secure Connect af flere årsager: Det er nemmere og hurtigere at indhente patienternes medicinoplysninger via FMK, ligesom det er nemmere og hurtigere at oprette en recept i løbet af arbejdsdagen.

Når arbejdsdagen er slut, er det nemt i fred og ro at skrive de sidste journaler hjemmefra. Alle behandlere har mulighed for at være opkoblet hjemmefra, og det har i højere grad sikret god og grundig journalføring."

Tandlæge Anne Boelsmand, Espergærde Tandlægerne

FAQ

Hvad indeholder Secure Connect?

Plandent Secure Connect består af en specialudviklet router, som kobler klinikkens netværk på Sundhedsdatanettet via Plandent. Med routeren bliver det muligt at bruge disse funktioner direkte i DentalSuite:

 • CPR-opslag
 • Adgang til Fælles MedicinKort (FMK)

Der er tale om en sikret og krypteret forbindelse, som beskytter personfølsomme oplysninger i henhold til Persondataloven og EU's databeskyttelsesforordning.

Hvor sikker er Plandent Secure Connect?Løsningen med Secure Connect bliver løbende vedligeholdt af Nasure, og fire gange i døgnet opdateres filtre på routerne. Løsningen er godkendt af National Sundheds-it (NSI) /Sundhedsdatastyrelsen.

Hvad indgår i prisen?

Etableringspris:
For at få adgang til Sundhedsdatanettet skal vi gennemgå den enkelte kliniks IT-installation og udskifte Firewall/Routere og andet udstyr, der ikke overholder sikkerhedskravene.

Du betaler således for teknikertid samt vores specielle routere, der skal installeres på klinikken.

Månedlig drift:

 • Centralovervågning af den krypterede forbindelse til Sundhedsdatanettet
 • rift af adgang til Sundhedsdatanettet (SDN),herunder sikkerhedscertifikater
 • Ombytning af defekte routere uden beregning
 • Løbende vedligehold af adgang til SDN
 • Løbende adgang til CPR-funktionalitet
 • Løbende adgang til FMK-funktionalitet
 • Løbende udvikling omkring adgang til SDN

Hvad er fordelene ved Secure Connect?

Plandent Secure Connect giver dig en række fordele med CPR-opslag og FMK:

 • Du letter det administrative arbejde for receptionen med CPR-opslag
 • Du har altid opdateret korrekt medicinsk information om dine patienter takket være Fælles Medicinkort (FMK).

OBS: Opsætning af digitale signaturer og opsætning af brugere i DentalSuite indgår IKKE i installationsprisen.
For vejledning se her

Hvordan fungerer hjemmearbejdspladsen?

For at leve op til de høje sikkerhedskrav omkring Sundhedsdatanettet skal der foretages ændringer i IT-opsætningen på klinikken og på din hjemmearbejdsplads.

Oprettelse af hjemmearbejdspladser er betinget af, at klinikkens IT installation er konfigureret og klar til dette. Er IT installationen ikke klar, kan vores IT konsulenter rådgive om hvordan I kommer i gang.

Der er udgifter forbundet med at have en hjemmearbejdsplads for at sikre, at den lever op til de høje sikkerhedskrav og til at styre certifikaterne mod Sundhedsdatanettet.

Sikkerhedsmæssigt logger du ind via Plandent portal, work.dentalsuite.dk, eller via et personligt udstedt VPN certifikat. Vælger du Plandent portal løsningen, kan du logge ind fra din PC, tablet og smartphone, hvorimod løsningen med VPN certifikat kun er mulig via enheden. hvorpå certifikatet er installeret.  

Hvornår kan jeg bruge FMK?

Du kan bruge FMK, når du har en patient aktuelt i behandling, og opslaget er nødvendigt for behandlingen!

Alle opslag logges. Alle borgere kan via Sundhed.dk se, hvem og hvilken dato der er lavet opslag på deres FMK.

Hvad er jeg ansvarlig for ved brug af FMK

Som behandler har du kun ansvar for den behandling, som I udfører og den medicin I ordinerer.

Når du anvender FMK, får I automatisk advarsler i en interaktionskontrol, hvis I ordinerer medicin, som ikke fungerer godt eller er decideret farligt i kombination med andet medicin, patienten får.

Hvad er forudsætningerne for at anvende FMK?

 1. For at få en sikker forbindelse til Sundhedsdatanettet skal du tegne en Secure Connect-aftale  
 2. Alle brugere på klinikken skal have en nemID medarbejdersignatur via www.nets-danid.dk
 3. Der skal udføres en opdatering og opsætning (nyt login) i DentalSuite

Se her en vejledning til installation af nøglefiler og opsætning i DentalSuite

Kan jeg selv etablere en sikker forbindelse til Sundhedsdatanettet?

Ja, det er muligt, men forbundet med store omkostninger. Hvis du selv skal skabe adgang, skal du gøre følgende:

 • Du skal søge om adgang til Sundhedsdatanettet via Medcom, og I skal etablere de fornødne tekniske og sikkerhedsmæssige forudsætninger for at kunne kommunikere.
 • Du skal søge SSI om adgang til de centrale FMK- og CPR-services.
 • Du skal herefter udvikle en softwareløsning, som lever op til de stillede brugerkrav samt har den fornødne certifikathåndtering.
 • Din løsning skal slutteligt certificeres til brug af FMK.

For at skabe en indgang i et fornuftigt prisleje har vi etableret en central indgang for alle vores kunder sammen med Nasure, hvorigennem DentalSuite kan kommunikere.

Denne indgang er specialudviklet til at skabe en sikker kommunikation mellem DentalSuite og FMK/CPR på Sundhedsdatanettet.