NORD Specialtandlæger


550 m2 henvisningspraksis med bæredygtighed, arbejdsflow og patienter i centrum.


Specialtandlæge og ejer af NORD Specialtandlæger, Malene Hallund, havde et ønske om at bygge en helt ny klinik og henvisningspraksis.

Klinikken skulle tage bedst mulig hensyn til miljøet samtidig med, at den skulle være et godt sted at arbejde for personalet og kunne omdannes til uddannelsescenter med mulighed for live-kirurgi og hands-on-kurser.

Tiden var knap og ønskerne mange, da hun tog hul på processen i tæt samarbejde med Plandent.


”Det var ekstremt vigtigt for mig at vælge en samarbejdspartner,
som jeg kunne stole på,
for jeg havde et projekt og en vision,
​​​​​​​og jeg havde ikke ret meget tid.”

Malene Hallund


Hør Malene Hallund fortælle om samarbejdet med Plandent.

Nøje overvejede detaljer

Et af kravene var, at et effektivt arbejdsflow skulle kombineres med en varm og imødekommende atmosfære. NORD Specialtandlæger er en henvisningsklinik, hvor patienterne kommer få gange, og førstehåndsindtrykket er derfor vigtigt.

Det flotte sildebensguld, fliserne på væggene og valget af grønne og blå nuancer er med til at give liv og varme i klinikkens udtryk.


Der har også været et stort fokus på at skabe det bedst mulige flow i sterilen, som er blevet opdelt i to adskilte rum: en uren og en ren side. Autoklaven er ført igennem væggen, så den kan fyldes fra den ene side og tømmes fra den anden. Det sikrer både optimal hygiejne og et effektivt arbejdsflow.

”Hele plantegningen er lavet sådan, at vi har et godt flow for den enkelte patient,
for den enkelte behandler og for hele teamet tilsammen.”

Malene Hallund


Bæredygtighed i fokus

Malenes hjerte banker for miljøet, og derfor er det helt naturligt, at bæredygtighed er blevet et af omdrejningspunkterne på klinikken.

 • Autoklaveposerne er udskiftet med genbrugelige sterilisationskassette – det sparer emballage til fordel for miljøet og giver besparelser for klinikken på sigt.
 • Affaldshåndteringen er gennemtænkt med løsninger til effektiv affaldssortering i alle klinikrum.  
 • Vareindleveringen er placeret ved klinikkens indgang, så udpakning af varer og sortering af pap sker adskilt fra Sterilen og resten af klinikken – det giver bedre hygiejne og ro omkring behandlingerne.
 • Der er valgt LED-lys til klinikken for at spare på strømmen, og en hovedafbryder sikrer, at alt udstyr nemt kan slukkes helt i stedet for at stå på stand-by.
 • Klinikken har fået installeret et centralt vandanlæg til at producere demineraliseret vand, så det det er slut med at bestille vand på dunke.
 • Plandents automatiske vareleveringssystem, PlanOrder, er med til at nedbringe materialeforbruget og reducere antallet af leveringer til klinikken til gavn for klinikken.
 • Varerne leveres via Plandents cirkulære emballagekoncept, PlanDelivery i genbrugelige poser, som returneres til Plandent og genbruges op til 80 gange – det mindsker papaffald, sparer plads og mindsker miljøbelastningen.


Derudover har Plandent hjulpet Malene med at lave et klimaregnskab. Formålet er at kortlægge, hvordan klinikkens miljøbelastning kan reduceres på længere sigt og give personalet indsigt i, hvor de gør en forskel i dag, og hvor de kan gøre det bedre.

​​​​​​​

Sikker styring fra start til slut

Plandents chefkonsulent, Robert Hansen, har været med som rådgiver fra starten og bl.a. bidraget med at:

 • finde velegnede lokaler til klinikken
 • sammensætte teamet af håndværkere
 • lave plantegning med indretning og installationer
 • levere og installere alt inventar og udstyrkoordinere med håndværkere på ugebasis
 • rådgive om valg af AV-udstyr til afholdelse af kurser


Samarbejdet har været tæt, med løbende sparring og ugentlige byggemøder, for at sikre fremdrift og tilpasning af projektet. Tegningerne er blevet genbesøgt flere gange undervejs for at give plads til nye ønsker og ideer.  

”Jeg har sat stor pris på Plandents erfaring og evne til at navigere, når der kom udfordringer undervejs – og til bare at smile, når jeg endnu engang lavede om på tegningen.”

Malene Hallund

Ny fremtidssikret klinik på rekordtid

Ca. 4 måneder efter det første spadestik, var klinikken klar til at åbne dørene for patienter og personale. Det tætte samarbejde gjorde det muligt at opføre klinikken på rekordtid.

Klinikken er bygget, så den også er forberedt på fremtiden. Fx kan skillevæggen i sterilen nemt fjernes, hvis der senere skal gøres plads til endnu en autoklave. Det sparer både tid, penge og besvær senere.

Dette er et godt eksempel på, hvor vigtigt det er at have en tæt dialog gennem hele processen, så resultatet både tager højde for nutidens krav og fremtidens ønsker.


”Hvis jeg skulle bygge en ny klinik én gang til, så er der ingen tvivl om, at jeg ville vælge Plandent igen som samarbejdspartner, fordi det har været et ukompliceret forløb, og jeg har fået super vejledning og hjælp.”

Malene HallundVil du også have et ukompliceret byggeforløb?

Kontakt os på ​​​​​​​43 66 44 44, hvis du vil have et godt råd med på vejen – uanset, om du skal ombygge, renovere eller bygge helt ny klinik.