Digitale aftryk er både bedre og nemmere

Er der nogen, der er med på "det sidste nye", så er det Tandlæge Lisbeth Skibsted fra Sundhedshusets Tandlæger i Horsens. Lisbeth anskaffede sig den digitale skanner (TRIOS) i januar i år, og havde i forvejen nøje fulgt med i udviklingen indenfor digitale aftryk.


Det skal være nemt og uden pulver
Forud for investeringen i TRIOS havde Lisbeth sat sig grundigt ind i de forskellige digitale aftrykssystemer, muligheder og begrænsninger. I forbindelse med et gå-hjem-møde var de fleste systemer samlet, og hun kunne hurtigt sortere de første tre typer fra, da der skulle bruges kontrastpulver. Pulveret besværliggør selve skanningen og med TRIOS, er det helt unødvendigt.

Frihed til at vælge laboratorium
Tilbage på Lisbeths liste var der to produkter. Der hvor TRIOS havde sin klare fordel i forhold til konkurrenterne, var det åbne filsystem. Det at man ikke er låst til at sende sine filer ét bestemt sted hen, betyder at man selv bestemmer, hvilket laboratorium man vil benytte.

TRIOS - når tiden bliver brugt på patienten i stolen
Svaret på hvorfor valget faldt på en løsning, hvor man sender filerne til laboratoriet frem for at fræse kronerne selv med en CAD/CAM løsning, er rimelig enkelt: "Jeg og de andre tandlæger på klinikken vil hellere bruge tiden på patienter i stolen. Hvis jeg selv skal fræse kronerne, går min tid fra patienterne. Desuden har jeg, som tandlæge, rigtig mange kasketter i forvejen. Det er rart nogle gange at sende tingene videre til en specialist og vide, at tingene bliver lavet dér. Det er ikke fordi jeg tror, at jeg ikke kan lære det, men simpelthen fordi jeg er rigeligt beskæftiget af andre ting, som jeg prioriterer." Til spørgsmålet om, hvorfor hun ikke bare kunne overdrage arbejdet til klinikassistenterne, lyder svaret: "De klinikassistenter, der har flair for og lyst til den slags, hænger ikke på træerne. Hvis jeg fandt én der kunne og ville, ville jeg føle mig meget afhængig af en bestemt person".

Modelfri kroner holder prisen nede
Med TRIOS kan man faktisk fræse en krone direkte fra filen uden at lave en model først. Lisbeth har prøvet det nogle gange og mener, at man på sigt helt kan undvære modeller. Det giver prismæssigt en konkurrencefordel i forhold til udlandet og holder arbejdet i Danmark med de fordele, det bringer med sig.

200% præcision
Med hensyn til præcisionen siger Lisbeth: "Når man har præpareret, tjekker man præparationslinjen, og man opdager eventuelle fejl med det samme. Ved at få sit arbejde forstørret op på skærmen, er det tydeligt for enhver, hvis der skulle være et lille hak". Lisbeth blev "advaret" af nogle kolleger inden købet af TRIOS, der mente at det ikke var godt at få sådan en lille 6 mm høj skanning op i stor størrelse. Det mener Lisbeth nu ikke er et problem. "Hvor man før skulle lave et helt nyt aftryk efter udbedring af fx et lille hak i tanden, kan man her blot viske det lille stykke af skanningen ud med fingeren på skærmen og skanne det igen, efter man har rettet sin præparation. Der er ikke noget med at starte forfra - en kæmpe fordel" mener Lisbeth og fortsætter: "Når man leverer gode skanninger, får man gode kroner".

TRIOS 'brander' klinikken
Kundernes reaktioner, overfor ikke at skulle bide i aftryksmaterialet, er positive. Skanneren føles lidt stor i munden, men det ER et meget bedre alternativ end det konventionelle aftryk, mener de. Og så er det lidt sejt med 3D skanningen! "Det sender synlige signaler for, hvad vi står for" siger Lisbeth, som ikke er i tvivl om, at det giver en hvis respekt og sælger varen. "Det giver goodwill på kontoen og brander klinikken", siger hun.

TRIOS kan anbefales
Lisbeth er glad for beslutningen om at vælge TRIOS. "Det er nemt at bruge den, og man behøver ikke at være et teknologisk vidunderbarn. Efter de første fem skanninger bliver man allerede drøngod", forklarer hun.


Hvem skal du kontakte
Er du interesseret i at høre mere om digitale aftryk og CAD/CAM, så er du velkommen til at kontakte:

Plandent
Carsten Rathlou, tlf: 27 64 08 94 eller på mail carsten.rathlou@plandent.dk
​​​​​​​