Faglig glæde og sikker diagnostik

Der er travlhed i henvisningsklinikken Bagsværd Tandlægecenter, og satsningen på 3D røntgen bidrager til travlheden. I marts 2013 investerede klinikejer og tandlæge Henrik Gutte Koch i en Planmeca ProMax 3D, og det blev starten på en personlig interesse, der har bidraget til øget arbejdsglæde.


Det faglige niveau bliver højere
Henrik mener, at fordelen ved 3D røntgenoptagelser er, at det faglige niveau løftes til glæde for både behandlerne og deres patienter.

"Det giver en fantastisk faglig glæde, at du lige pludselig kan se nogle helt nye ting - du kan nu diagnosticere og behandle tilstande, du ikke kunne før. Du kan således med den 3-dimensionelle røntgenteknik ofte få en mere præcis diagnose, og risikoen for underdiagnostik og i visse tilfælde direkte fejlbehandling mindskes dermed - det er allerede helt evident for os", fastslår Henrik.

Lettere end forventet at tage billederne
Henrik blev ret forundret over, hvor let det er at positionere en patient i en Planmeca ProMax 3D. Opstillingen behøver ikke at være millimeterpræcis, da apparatet selv hjælper til med at stille in.

"Det var en glæde at konstatere, at det faktisk har vist sig at være lettere at tage et 3D end et panoramabillede. Det tager en smule længere tid, men det er nemmere. Vi var meget hurtigt up and running på klinikken efter installation, fordi det var så let at tage billederne", forklarer Henrik.

Vi har et stort ansvar
Anskaffer du en Cone Beam 3D skanner, bør du efter Henriks mening løbende have patienter med behov for en 3D optagelse, så du via mange cases i praksis kan oparbejde rutinen, der gør, at du effektivt og fagligt kompetent kan benytte 3D optagelser i din diagnostik.

Tandlægen har et stort ansvar for enten selv at dygtiggøre sig inden for diagnosticering og billedbehandling, eller at sørge for at alliere sig med eksisterende kompetente rådgivere, som kan give den konkrete beskrivelse af billedet til brug for behandlingen. Kommunikation mellem de involverede parter kan ret enkelt foretages digitalt på nettet med de teknologier, vi har til rådighed i dag.

Fremtiden begynder nu
Ifølge Henrik vil alle klinikker kunne drage fordel af 3D-teknologien - enten som ejer af egen skanner eller som henviser. At 3D røntgen er fremtiden, er han slet ikke i tvivl om: "De tandlæger, der vil være på forkant med udviklingen, kan lige så godt først som sidst begynde at sætte sig ind i, hvad 3D går ud på. De kommer ikke uden om det".

Er du interesseret i at vide mere om 3D røntgen, er du velkommen til at kontakte
Johnny Melohn, tlf: 43 66 44 36 eller på mail Johnny.melohn@plandent.dk​​​​​​​


Indgang til vores produktside om røntgenudstyr og røntgenapparat til tandlæge