Vedligeholdelse og kontrol af autoklaver

Vi får til daglig rigtig mange forespørgsler om, hvordan autoklaverne pakkes, rengøres, vedligeholdes og kontrolleres. Læs her vores retningslinjer, så sikrer du den bedst mulige drift at klinikkens autoklaver.

Gode råd til pakning og kontrol af autoklaven
Helt generelt bør tandklinikker bruge klasse B autoklaver, der er de eneste, der er godkendt til at sterilisere hule og indpakkede instrumenter.
Overfyldes en autoklave eller pakkes den forkert, så er der risiko for at instrumenterne ikke er sterile efter processen, og der kan ske smitte mellem patienterne.

Tre hyppige fejl
- Er instrumenter eller pakker fugtige, når de tages ud, så har du muligvis overfyldt autoklaven - læs de tekniske specifikationer i instruktionsvejledningen.
- Anvendes autoklaveposer, skal det være de typer, der har papir på den ene side. Pakkerne må ikke røre hinanden, da dampen herved ikke kan trænge ordentligt ind i poserne.
- Bruger du autoklaveposer med klæb, skal posen bukkes ved den angivne linje. Bukkes posen et andet sted vil posen ikke blive limet tilstrækkelig godt sammen, og posens indhold opretholder ikke steriliteten.

Sådan kontrollerer du din autoklave
Ifølge Dansk Standard (DS 2451-12) skal autoklaverne kontrolleres løbende - husk at føre logbog over resultaterne.

 • Anvend en procesindikator ved hver kørsel (fx autoklavetape)
 • Anvend dagligt en kemisk indikator i første kørsel om morgenen (fx Comply Sterigage eller MELAcontrol)
 • Test autoklaven hver måned med en biologisk indikator (fx Attest)
 • Før omhyggelig logbog over sporeprøvernes testresultater. Lad 2 personer kontrollere sporeprøvernes resultat og signere i logbogen

Gode råd

 • ​​​​​​​Instrumenter skal være rengjorte, desinficerede og tørre før autoklavering
 • Beskadigede og defekte instrumenter skal kasseres – de kan føre til ”spredning” af rust • Placer instrumenter, så de ikke berører hinanden
 • Læg ikke instrumenter direkte på bakkerne
 • Spejle lægges med glasset nedad
 • Instrumenterne må ikke stables
 • Autoklaveposer lægges, så papirsiden er fri, og dampen kan trænge igennem • Husk dato og årstal på pose (evt. initialer for den, der pakker)
 • Husk god afstand mellem bakker og kassetter

Anbefalet kontrol af klasse B autoklaver Ifølge hygiejnestandarden DS2451-12

 • Anvend en procesindikator – fx autoklavetape ved hver kørsel.
 • Anvend dagligt en kemisk indikator fx Comply Sterigage (varenr. 65995) eller MELAcontrol Helixtester (varenr. 75114) i første kørsel om morgenen.
 • Test autoklaven hver måned med biologisk indikator fx Attest fra 3M (varenr. 34757) og 3M Incubator (varenr. 58916) eller sporeprøver fra fx Statens Seruminstitut.
 • Før en omhyggelig logbog over testresultaterne.


Du er sikker med en serviceaftale
En serviceaftale hos Plandent omfatter et grundigt intervaleftersyn på dine autoklaver. Og ved totalt stop stiller vi naturligvis en gratis udlånsmaskine til rådighed i reparationstiden

Interesseret?
Ring til serviceafdelingen og hør mere på tlf: 43 66 44 44.