Vedligeholdelse og kontrol af autoklaver

Vi får til daglig rigtig mange forespørgsler om, hvordan autoklaverne pakkes, rengøres, vedligeholdes og kontrolleres. Læs her vores retningslinjer, så sikrer du den bedst mulige drift at klinikkens autoklaver.

Gode råd til pakning og kontrol af autoklaven
Helt generelt bør tandklinikker bruge klasse B autoklaver, der er de eneste, der er godkendt til at sterilisere hule og indpakkede instrumenter.
Overfyldes en autoklave eller pakkes den forkert, så er der risiko for at instrumenterne ikke er sterile efter processen, og der kan ske smitte mellem patienterne.

Tre hyppige fejl
- Er instrumenter eller pakker fugtige, når de tages ud, så har du muligvis overfyldt autoklaven - læs de tekniske specifikationer i instruktionsvejledningen.
- Anvendes autoklaveposer, skal det være de typer, der har papir på den ene side. Pakkerne må ikke røre hinanden, da dampen herved ikke kan trænge ordentligt ind i poserne.
- Bruger du autoklaveposer med klæb, skal posen bukkes ved den angivne linje. Bukkes posen et andet sted vil posen ikke blive limet tilstrækkelig godt sammen, og posens indhold opretholder ikke steriliteten.

Sådan kontrollerer du din autoklave
Ifølge Dansk Standard (DS 2451-12) skal autoklaverne kontrolleres løbende - husk at føre logbog over resultaterne.

  • Anvend en procesindikator ved hver kørsel (fx autoklavetape)
  • Anvend dagligt en kemisk indikator i første kørsel om morgenen (fx Comply Sterigage eller MELAcontrol)
  • Test autoklaven hver måned med en biologisk indikator (fx Attest)
  • Før omhyggelig logbog over sporeprøvernes testresultater. Lad 2 personer kontrollere sporeprøvernes resultat og signere i logbogen

Print din tjekliste
Print tjeklisten ud og hæng den op et synligt sted i sterilisationen, så I husker at de gode råd:


Du er sikker med en serviceaftale
En serviceaftale hos Plandent omfatter et grundigt intervaleftersyn på dine autoklaver. Og ved totalt stop stiller vi naturligvis en gratis udlånsmaskine til rådighed i reparationstiden

Interesseret?
Ring til serviceafdelingen og hør mere på tlf: 43 66 44 44.