Panoramaoptagelser giver dig overblikket

I foråret 2012 fik tandlæge Per Formann installeret panoramaanlæg på klinikken på Amagerbrogade. Med en meget behandlet patientgruppe, hvor aldersgennemsnittet er stadig stigende, giver OP optagelserne et godt overbliksbillede og er en uundværlig hjælp til planlægning af større behandlinger.


Bedre overblik og planlægning
I løbet af de seneste år er der kommet flere ældre patienter til klinikken på Amagerbrogade 2. Patienterne har typisk været meget behandlede og har samtidig haft behov for større rekonstruktioner. I mange af disse tilfælde har Per ikke følt at intraorale optagelser har været tilstrækkelige til at give det fulde overblik for en forsvarlig diagnostik eller videre planlægning af behandlingsforløbet. Men at sende patienterne til Tandlægeskolen for at få taget et panoramabillede har været besværligt og tidskrævende, og er derfor kun blevet brugt ved enkelte lejligheder.

Flere programmer giver flere muligheder
Med eget panoramaanlæg på klinikken er det hurtigt og nemt at supplere de intraorale optagelser med panoramabillede, når det er nødvendigt. Det er ikke altid at der er indikation for et helt panoramabillede, og så er det en stor fordel at man, med nedsat stråledosis, kan tage en segmenteret optagelse. Også bitewing-programmet har sin berettigelse i forbindelse med de patienter, der ikke kan acceptere en almindelig røntgenfilm.

Flere overraskende fund
Der er ingen tvivl om at OP optagelserne har afsløret fund, som ikke var blevet opdaget på en intraoral optagelse. Der er blevet diagnosticeret en del cyster og apikale forandringer det sidste halve år. Opdagelserne har ikke nødvendigvis været behandlingskrævende, men det er rart at vide, hvad der gemmer sig, så der kan følges op på udviklingen med tiden.

Undgå ubehagelige overraskelser
På klinikken foretages en del mere eller mindre komplicerede operationer, og der er ingen tvivl om at en panoramaoptagelse er med til at give en bedre diagnostik. Ved at være bedre forberedt opstår der færre overraskelser og resultatet bliver mere forudsigeligt.

ProOne dækker klinikkens behov
Per har valgt ProOne anlægget fra Planmeca ud fra flere årsager. Klinikken har i forvejen Planmecas røntgensoftware (Romexis), der er fuldt integreret i DentalSuite journalprogrammet. Det betyder at man i samme billede kan se alle patientens røntgenbilleder og dermed få et rigtig godt overblik. Samtidig har det ikke været nødvendigt at investere i ny røntgensoftware.

For at få plads til et panoramaanlæg har det været nødvendigt at inddrage et hjørne af den ene klinik. ProOne kræver ikke meget plads og var derfor et oplagt valg. Anlægget er nemt at betjene og med ganske lidt øvelse, så får man rigtig gode billeder hver gang.

Tag et kursus, så er du let i gang
Per har deltaget i et røntgenkursus med Hanne Hintze og vil anbefale at andre gør det samme. På en nem og bekvem måde guides man igennem diagnostikken, så man føler sig godt klædt på til at komme i gang.  


Læs mere om vores ProOne her:

Planmeca ProOne

Oversigt over røntgenudstyr og røntgenapparat til tandlæge her