Succesfuld kliniksammenlægning i Greve kommunale Tandpleje

​​​​​​​I sommeren 2014 begyndte arbejdet med at lægge Greve kommunes tre tandklinikker sammen til én stor klinik på den eksisterende Hedely tandklinik, og et års tid efter rykkede tandplejen ind i nye lokaler. Fiskers har stået for den dentalfaglige del af ombygningen samt leveringen af 16 nye Planmeca Sovereign units. Vi har besøgt den flotte klinik og talt med tre af de 38 medarbejdere, der har sin daglige gang på stedet – leder af tandplejen Ida Lichtenberg, tandplejer Liselotte Salomonsen og klinikassistent Susanne Kjeldsmark.

Da Greve kommunes tandpleje tilbage i 2010 stod over for besparelseskrav, valgte tandplejens ledelse at udarbejde en business case, der involverede en sammenlægning af kommunens tre klinikker i Greve C, Greve N og Tune. Idéen var, at man på denne måde kunne forbedre arbejdsmiljø og patientservice samtidig med den nødvendige effektivisering. Kommunen godkendte idéen, og resultatet er blevet en udvidelse og ombygning af Hedelyskolens tandklinik, som nu er omdrejningspunktet for hele den kommunale tandpleje og huser både børne- og specialtandpleje samt tandregulering.

Klinikken er stadig i samme bygning, som er blevet forlænget i begge ender. Helt præcist 82 meter måler den – med administration og mødelokaler samlet i stueetagens ene ende og tandreguleringen i den anden. Caries-afdelingen danner klinikkens kerne, og førstesalen rummer omklædning og personalestue.

”Det er superflotte forhold og nye lokaler, vi har fået. Samtidig er her en del genbrug. Det var en del af business casen, at vi kunne genbruge noget af det gamle”, fortæller Ida, mens vi får en rundvisning på tandklinikken. Blandt andet er møblerne i venteværelset og frokoststuen genbrug, lige som sterilisationen og klinikrummenes skabsarrangementer:

”Skabene er taget fra klinikkerne i Hundige og Tune. De var nemlig ens. Det har sparet os for mange penge, og de ser jo pæne ud, selvom det er 15 år gamle Iondent-skabe. Fiskers har været gode til at passe på, når de har taget dem ned og sat dem op igen”.

Nye Planmeca units på alle klinikker
Mens skabene er genbrug, er der til gengæld kommet nye units i alle 16 klinikrum. Valget faldt på Planmeca Sovereign efter en udbudsproces. I udbuddet blev der vægtet forskellige krav til unitten – hygiejne,ergonomiske arbejdsstillinger, fleksibilitet og fremtidssikring samt driftsudgifter til service, og her vandt Sovereign på samlet højeste score.

Under hele udbudsprocessen er samtlige faggrupper blevet hørt, således at kravspecifikation og vurdering et blevet foretaget af dem, der bruger udstyret til daglig. Det var vigtigt for ledelsen og har sikret, at der er stor tilfredshed med unitten blandt alle medarbejdere. Ifølge Ida skyldes tilfredsheden også, at der er blevet sat tid af til grundig uddannelse. Planmecas Janne Andersen har over flere omgange undervist klinikpersonalet i brugen af unitten, så alle kan udnytte dens mange funktioner. Derudover er Susanne og Liselotte blevet superbrugere og ved endnu mere om unittens tekniske detaljer og kan hjælpe deres kolleger ved behov.

Styr på hygiejnen med Sovereign
Ida, Liselotte og Susanne er enige om, at hygiejne har været et væsentligt punkt i forhold til kravene i udbuddet og unitvalget. Planmeca Sovereigns glatte overflader, instrument- og sugeslanger og den svævende patientstol er detaljer, som gør den daglige rengøring lettere. ”Og unitten lever fuldt ud op til vores forventninger. Vi er absolut ikke blevet skuffede. Den er ikke en støvsamler, og alle units ser stadig flotte ud. Der er ingen steder, vi ikke kan komme til at gøre rent”, slår Liselotte fast.

Susanne supplerer med at rose unittens automatiske rensesystem. Hun forklarer, at det har krævet et par ændringer i arbejds-rutinerne, men at systemet er let at betjene, og at det sikrer optimal hygiejne indvendigt i både unit, instrumenter og sugeslanger.

Et bedre ergonomisk arbejdsmiljø
Ud over den svævende patientstol har Sovereigns mulighed for at vinkle og dreje unit og stol været en afgørende faktor for tandplejens valg af unit.

”For os klinikassistenter har det givet meget mere arbejdsplads. Og det var en af de ting, vi vægtede højt, da vi var ude at kigge”, forklarer Susanne. ”Vi har faktisk drejet den på samtlige klinikker, så vi har nogle grader ekstra. Det giver meget bedre plads”. Og Liselotte tilføjer: ”Ja, vi bruger bestemt muligheden for at rotere stolen. Vi kan også rotere selve unitten i soklen, og da vi har både højre- og venstrehåndede behandlere, giver det os fleksibilitet og et bedre ergonomisk arbejdsmiljø. Vi sidder simpelthen bedre!”

Faglig sparring og tættere samarbejde
Der er ingen tvivl om, at både tandplejens ledelse og ansatte er glade for sammenlægningen – og det er ikke kun på grund af de nye omgivelser og de forbedrede arbejdsstillinger. Endnu vigtigere er den tættere kollegiale kontakt, som alle nyder godt af i hverdagen.

”Vi er glade for at være blevet sammenlagt, og det fungerer rigtig godt, at vi alle er samme sted. Vi kan hjælpe hinanden nu på en måde, vi ikke har kunnet før. Hvis nogen eksempelvis kommer bagud, kan andre overtage en patient”, forklarer Liselotte og fortsætter: ”og man kan lige gå hen og banke på døren på en af de andre klinikker, hvis man har et spørgsmål. Det er en kæmpe fordel”.

”Med sammenlægningen har vi fået en bedre faglighed i hverdagen, en bedre vidensdeling og mere faglig inspiration i dagligdagen”, understreger Ida efterfølgende.

Kan tilbyde en bedre patientservice
Ida er samtidig glad for, at de forbedrede personaleforhold kan suppleres med en højere patientservice. Hun forklarer, at tandplejen nu kan lave sammenhængende patientforløb, fordi alle behandlere er samlet ét sted, og der for børnene også ligger en tryghed i at komme samme sted hver gang.

For specialtandplejens patienter er de fysiske forhold forbedret enormt. Et klinikrum er indrettet særligt til kørestolsbrugere med god plads og mulighed for, at patientstolen kan fjernes ved behov. Klinikrummet benyttes også til operationelle indgreb og har tilknyttet et separat venteværelse. Dette bruges både som opvågningsstue og til eksempelvis patienter med autisme, der har behov for ro inden en behandling.