DentalSuite: Færre "klik" om dagen gjorde udslaget

Intelligent opbygning, imponerende tilpasningsmuligheder og hurtigere forbindelse med DentalSuite overbeviste klinikejer Alli Bouloum om, at det var på tide at skifte journalsystem.


Alli valgte at skifte sit eksisterende journalsystem ud med DentalSuite, da han var frustreret over, at det kørte for langsomt. Han følte samtidig, at mange af arbejdsprocesserne ikke var intuitive, og at der var for mange klik ved blandt andet journalføringen. Kollegerne i branchen havde varmt anbefalet DentalSuite, og det fik ham til at kontakte Plandent for at høre nærmere.

Man skal konstant udvikle sig
Alli var ikke nervøs for journalskiftet. Han var mere bekymret for, hvordan personalet ville tackle det. Da idéen blev luftet, var der til at starte med en smule skepsis. "Når man har et system, der umiddelbart er ok, vil man ikke nødvendigvis bruge en masse krudt på at lære noget nyt. Der er da en ny indlæringskurve og -proces, men det er udelukkende et spørgsmål om tilvænning. Og hellere kaste sig ud i det end at falde i den fælde, hvor vi beholder en given måde at gøre tingene på, bare fordi vi kan finde ud af det", fortæller Alli.

Alli indrømmer gerne, at han er mere forandringsvillig end de fleste mennesker. Han ser forbedringspotentiale i processer, som ellers umiddelbart fungerer fint. Det er man er nødt til, hvis man vil udvikle sig, mener han.

Hurtig og præcis journalskrivning
Overordnet set synes Alli, at systemerne minder om hinanden, men selve opbygningen i DentalSuite er anderledes. En af de ting, som Alli lægger mærke til, er det daglige antal museklik: "Der er væsentlig færre klik i DentalSuite, og det gør, at jeg kan skrive min journal hurtigere og mere præcist". Alli viser os begejstret et eksempel på en almindelig plastfyldning i journalen. I DentalSuite åbnes ét billede med valgmuligheder så som valg af flader, bonding, årsag, materialevalg og patientinfo. Det hele er samlet ét sted med en tjekliste, så man husker at journalisere alt. Han fortæller, at det er hurtigere at svare på tingene på én gang frem for at skulle åbne et nyt billede for hver valgmulighed. Færre klik gør også, at computeren ikke skal bruge så meget tid på at tænke og åbne et nyt skærmbillede, hvilket giver en hurtigere arbejdsproces.

Individuel tilpasning og hurtig forbindelse
Alli er imponeret over tilpasningsmulighederne i DentalSuite. Programmet kan tilpasses helt efter eget hoved med trimninger og makroer. At den mulighed forelå, var han slet ikke klar over, før han fik DentalSuite. Han er ikke i tvivl om, at måden, hvorpå systemet fungerer og er skruet sammen, gør, at de fleste vil kunne finde ud af at bruge det. Alli mærker tydeligt, at DentalSuite kører hurtigere end deres gamle program. "Jeg har ikke udskiftet noget hardware, siden vi skiftede system, men det reagerer ganske enkelt meget hurtigere", fortæller han.

Hurtig udrykning og god vejledning af Plandent IT
Hele forløbet gik efter bogen med undervisning, opfølgning og support. Og når klinikken har brug for hjælp, kommer de let igennem til supporten. Dette mærkede klinikken i særdeleshed, da deres server crashede i februar, og de fik en IT tekniker ud i løbet af 1½ time. "Vi holder trods alt til i Vordingborg langt væk fra alt, så det var imponerende, at vi kunne få så hurtig hjælp", forklarer Alli. Klinikken står over et skift af hardware, og også her mener han, at man får fin support og vejledning.

Prøv at skifte!
Allis råd til andre brugere i lignende situationer er at prøve et skift i en periode for at vurdere, hvad der er rigtigt for klinikken. "Man kan jo altid skifte tilbage, hvis det ikke giver nogen mening."


Hvem skal du kontakte
Er du interesseret i at høre mere om DentalSuite, er du velkommen til at kontakte DentalSuite på tlf: 43 66 44 88 eller på mail dsp@plandent.dk