Cyste fundet ved hjælp af Planmeca ekstraorale bitewings

Case præsentation: Opdagelsen af cyste fundet ved hjælp af Planmeca ekstraorale bitewings.

Artiklen er skrevet af Dr. Warren F. Jesek og oversat af Plandent A/S

Effektiv patientvurdering er nødvendig for at kunne give tandpleje af høj kvalitet, og indimellem strækker patientvurderingen sig videre end den orale kavitet og kræver, at man tager ekstra og særlige hensyn.

En sådan situation opstod omkring en sund 61-årig mandlig patient. Patienten led af radiofobi – abnorm angst for ioniserende stråling og i særligt grad røntgen og nægtede altid hårdnakket at få taget rutinemæssige dentale røntgenbilleder.

Mulig cysteformation
Ved tidligere rutineundersøgelser var patienten blevet underrettet om, at der var en mulig cysteformation omkring de bevarede impakterede visdomstænder, og at det var nødvendigt at følge dem via årlige røntgenoptagelser.

Patienten var på klinikken til en rutinemæssig undersøgelse 26. september 2006 og indvilligede i at få taget et panoramarøntgenbillede. Røntgenbilledet afslørede ingen patologi relateret til 8-. Patienten blev informeret om risikoen for cystedannelse forbundet med den impakterede visdomstand, hvilket kunne resultere i en midlertidig eller permanent skade på den underliggende alveolære nerve.

Ved rutineundersøgelser over de næste syv år afslørede parodontale undersøgelser ingen kommunikation fra mundhulen til den impakterede visdomstand.

Patienten indvilligede i at få taget intraorale digitale bitewing røntgenoptagelser d. 29. april 2013. Disse røntgenoptagelsers rækkevidde er, ligesom deres størrelse, begrænset. Efterfølgende viste det sig da også, at røntgenbillederne ikke gav information om visdomstanden. Med patientens radiofobi in mente var udsigten til en ny røntgenoptagelse ikke behagelig.

Ydeligere undersøgelser nødvendige - ekstraorale bitewing optagelser
Det blev dog vurderet, at yderligere undersøgelser var nødvendige, men i stedet for flere intraorale bitewing røntgenbilleder blev ekstraorale bitwings billeder diskuteret med patienten. Den justerbare mA og kV ville give mulighed for en optimal stråledosis, samtidig med at der blev taget højde for patientens radiofobi samt ALARA-princippet (As Low As Reasonably Achievable), som er den lavest mulige røntgendosis ift. hvad billedet skal bruges til. Det betyder, at det ikke altid er nødvendigt, at alting er knivskarpt. Nogle gange kan det være til fordel for patienten, at få en mindre stråledosis. Derfor er det vigtigt at vurdere fra gang til gang, hvad billedet skal bruges til ift. stråledosis.

Fordelen var, at ekstraorale bitewing røntgenoptagelser ville kunne give de nødvendige informationer med en væsentlig reduktion i strålingseksponering i forhold til de fire intraorale billeder, der ellers skulle til for at dække det samme område, hvilket kunne hjælpe til at dæmpe patientens bekymring for strålingseksponering.

Der blev taget ekstraorale bitewing røntgenbilleder 22. april 2015, hvor Planmecas eksklusive robotteknologi SCARA (Selectively Compliant Articulated Robot Arm) blev benyttet. Som følge heraf kunne ekstra perikale områder som dem ved visdomstænderne inkluderes på billederne.

På grund af synliggørelsen af netop disse områder blev cysten omkring 8- opdaget. Patienten blev informeret om, at det var nødvendigt at fjerne visdomstanden, og at der var risiko for skade på den underliggende alveolære nerve samt for permanent paræstesi.

CBCT
Efter at have set den store læsion relateret til 8- på de ekstraorale optagelser indvilligede patienten hurtigt i at få taget et 3D CBCT røntgenbillede af områderne ved begge visdomstænder i underkæben.

Ved brug af 3D optagelser fik patienten en langt bedre forståelse for problemets kompleksitet. Det koronale perspektiv af 8- viser læsionens udbredelse samt afstanden fra nerven til tandens koronale del.

Patienten blev med CBCT billederne i hånden henvist til en kirurg for en konsultation og en tid til fjernelse af 8-.

Bedre diagnostiske muligheder
Adgangen til 2D og 3D røntgenoptagelser i den almene tandpleje forbedrede her mulighederne for både diagnosticering og patientaccept og gav til slut et succesfuldt resultat for patienten.

Om Warren F. Jesek, DDS, MAGD
Dr. Jesek blev i 1979 uddannet tandlæge fra Loyola University Dental School i Chicago, IL. Han er grundlægger af Jesek Seminars: Promoting and Teaching Excellence in Dentistry.

Dr. Jeseks artikler er blevet publiceret i Dentistry Today, Dental Economics, the Pankeygram og the American Equilibration Society’s Contact, og han har været foredragsholder i the Academy of General Dentistry, the American Equilibration Society, the American Dental Association og the American Academy of Pain Management. Han er på nuværende tidspunkt Vice President for the American Equilibration Society – leaders in occlusion, TMD and comprehensive care.

Dr. Jesek har derudover en privat tandlægepraksis i Decatur, Illinois med stærkt fokus på restorativ tandpleje og konservative TMD-behandlinger.