Når patientens anatomi driller...
Undgå uforudsete, iatrogene skader ved implantatindsættelse med 3D røntgen.

Af Henrik Gutte Koch

Der er altid en risiko ved enhver operation - også for den trænede kirurg. En af årsagerne kan være sjældne eller ekstreme anatomiske variationer, som stiller store krav til planlægning og diagnostik for at sikre mod uønskede iatrogene skader på vores patienter. I det følgende illustreres 2 eksempler på sådanne iatrogene hændelser ved implantatindsættelse, hvor en CBCT optagelse formodentlig ville have kunnet forebygget de viste tilfælde.


The lingual undercut
Er litteraturens betegnelse for underkæbens inklination som især i molarregionen kan være udtalt i facial retning kaudalt for linea mylohyoidea. Strukturen kan medføre en risiko for oral perforation ved implantatindsættelse. En perforation dybt oralt kan potentielt være risikabel for patienten, idet området indeholder karrigt område.

Billederne viser et eksempel på en sådan perforation ved implantatindsættelse 76-, som naturligvis ikke kan konstateres på en panoramaoptagelse, hvor intet usædvanligt ses (fig. 1). På 3D CBCT ses tydelig perforation af implantatet 7-, og muligvis også 6- (fig. 2+3).

Der er senere monteret suprastrukturer på begge implantater uden yderligere intervention, da skaden skønnedes uden risiko for patienten.

Canalis incisivus mandibularis - en overset struktur
Ikke helt sjældent har patienter en veldefineret canalis incisivus mandibularis, som fortsætter mesialt i knoglen efter n. mandibularis kommer ud af foramen mentale til læbe og gingiva. Vi har i nogle eksempler kunnet se denne på panoramaoptagelser, men CBCT er nødvendig for en sikker diagnose.

Patienten er en 63-årig kvinde henvist til os, med symptomer i form af diffus sensibilitetsforstyrrelse og intermitterende smerter gennem længere tid fra venstre side af kæben efter implantatindsættelse. CBCT optagelser viser tydelig canalis incisivus mandibularis, hvor implantatet i regio 3- ses i udkanten af kanalen (fig 4), og implantatet regio -3 antages at være placeret midt nede i denne kanal (fig 5).

På panoramaoptagelse kan kanalen ikke diagnosticeres (fig 6), og kirurgen må anses for uden skyld i den iatrogene skade, så længe CBCT optagelse ikke forefindes præoperativt. Panoramaoptagelser alene kan således ikke sikre entydigt mod permanente skader på forgreninger af nervus alv. inf.


Er du interesseret i at vide mere om 3D røntgen, er du velkommen til at kontakte:
Johnny Melohn, tlf: 20 11 15 46 eller på mail johnny.melohn@plandent.dk


Røntgenudstyr og røntgenapparat fra Plandent